به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، دکتر محمد جواد ظریف دقیقه هایی پیش برای شرکت در ششمین نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان عازم استانبول گردید. انتهای پیام

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، دکتر محمد جواد ظریف دقیقه هایی پیش برای شرکت در ششمین نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان عازم استانبول گردید.

انتهای پیام