به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای شرکت و سخنرانی در نشست بین المللی دوحه ( Doha Forum 2018 ) به این کشور عربی عزیمت کرده هست. انتهای پیام

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای شرکت و سخنرانی در نشست بین المللی دوحه ( Doha Forum 2018 ) به این کشور عربی عزیمت کرده هست.

انتهای پیام