محمد جواد ظریف دوشنبه شب در استانه هفته دولت در گفتگوی تلویزیونی افزود: امریکایی ها از ۱۷ سال پیش دچار اشتباه محاسباتی شده است و این مورد یکی از معدود اموری بود که اروپایی ها با امریکایی ها همراهی نکردند. ادامه دارد..

محمد جواد ظریف دوشنبه شب در استانه هفته دولت در گفتگوی تلویزیونی افزود: امریکایی ها از ۱۷ سال پیش دچار اشتباه محاسباتی شده است و این مورد یکی از معدود اموری بود که اروپایی ها با امریکایی ها همراهی نکردند.

ادامه دارد..