به گزارش خبرنما به نقل از شنبه شب وزارت امور خارجه، ظریف و گوترش در این تماس تلفنی همچنین آخرین تحولات در یمن را بررسی کردند.

به گزارش خبرنما به نقل از شنبه شب وزارت امور خارجه، ظریف و گوترش در این تماس تلفنی همچنین آخرین تحولات در یمن را بررسی کردند.