برترین ها: مجری پایش در برنامه موخر خود در عکس العمل به نصب داماد روحانی و عزل او از سمتش، طعنه زد. این ویدیو را در ادامه خواهید دید:     در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی عکس زیر کلیک کنید  

برترین ها: مجری پایش در برنامه موخر خود در عکس العمل به نصب داماد روحانی و عزل او از سمتش، طعنه زد.

این ویدیو را در ادامه خواهید دید:

 

 

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

طعنه سنگین مجری پایش به پدیده دامادزادگی