به‌ گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر، ‬ سید ناصر موسوی لارگانی، در صفحه شخصی خود نوشت: ‏ به قول خود به مردم عزیز عمل کردیم و روز چهارشنبه، طرح ‎سوال از رئیس جمهور را با ۱۹۶ امضا به رئیس مجلس تحویل دادیم و تا آخر نیز پیگیر آن خواهیم بود.

به‌ گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر، ‬ سید ناصر موسوی لارگانی، در صفحه شخصی خود نوشت: ‏ به قول خود به مردم عزیز عمل کردیم و روز چهارشنبه، طرح ‎سوال از رئیس جمهور را با ۱۹۶ امضا به رئیس مجلس تحویل دادیم و تا آخر نیز پیگیر آن خواهیم بود.