قاسم احمدی لاشکی در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: طرح اصلاح قانون پذیرش و سنجش دانشجو در سال ۹۲ برای تمامی دانشگاه های دولتی، غیردولتی، غیرانتفاعی، جامع علمی ــ کاربردی، پیام نور، فرهنگیان، آزاد می باشد که مسیولیت سنجش و پذیرش دانشجو با سازمان سنجش زیر نظر وزارت علوم می باشد. وی توضیح […]

قاسم احمدی لاشکی در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: طرح اصلاح قانون پذیرش و سنجش دانشجو در سال ۹۲ برای تمامی دانشگاه های دولتی، غیردولتی، غیرانتفاعی، جامع علمی ــ کاربردی، پیام نور، فرهنگیان، آزاد می باشد که مسیولیت سنجش و پذیرش دانشجو با سازمان سنجش زیر نظر وزارت علوم می باشد.

وی توضیح داد: سال گذشته پذیرش دانشجو بر عهده دانشگاه ها گذاشته گردید و آنان طبق نیازشان دانشجو پذیرش می کردند که سال کنونی شاهد تنش ها و اعتراضاتی بودیم. بنابراین در این طرح کار سنجش و پذیرش دانشجو به وزارت علوم سپرده شده هست تا طبق تشخیص وزارت علوم هر دانشگاه چه تعداد دانشجو در چه رشته ها و چه مقطع هایی را پذیرش کند. با این شرایط دیگر دانشگاه ها بدون حساب و کتاب دانشجو پذیرش نمی کنند.

انتهای پیام