عبدالکاظم طالقانی، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در حاشیه عزیمت به بندرعباس، در اظهار کرد وگو با ایسنا و در جواب به سؤالی مبنی بر این که کارلوس کی روش قرارداد خود را با فدراسیون فوتبال منعقد کرده یا خیر؟ اظهار کرد: قرارداد بسته شده و شکی در آن وجود ندارد و اگر هم مبحث […]

عبدالکاظم طالقانی، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در حاشیه عزیمت به بندرعباس، در اظهار کرد وگو با ایسنا و در جواب به سؤالی مبنی بر این که کارلوس کی روش قرارداد خود را با فدراسیون فوتبال منعقد کرده یا خیر؟ اظهار کرد: قرارداد بسته شده و شکی در آن وجود ندارد و اگر هم مبحث دیگری اعلام گردیده به پیش از بسته شدن قرارداد مربوط می گردد.

طالقانی در مورد مشکلات ارزی پیش روی فدراسیون فوتبال هم افزود: به صورت حتم مشکلات ارزی وجود دارد و در شرایط فعلی، فدراسیون فوتبال ارز را از بازار آزاد جهت برگزاری اردوها و آمادگی تیم ملی تهیه می کند. توقع داریم با توجه به این که تیم ملی فوتبال مربوط به کل کشور هست و فدراسیون، متصدی پیگیر امور هست، دولت به کمک فدراسیون فوتبال بیاید.

انتهای پیام