به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، طبق هدف گذاری صورت گرفته در حالی که اعتبار صادرات صنعتی ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۳۱ میلیارد دلار بوده اما این رقم به ترتیب برای سال ۱۳۹۷، ۴۵ میلیارد دلار و برای سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۸۴.۵ ۵ میلیارد دلار برآورده شده هست. این در حالی هست […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، طبق هدف گذاری صورت گرفته در حالی که اعتبار صادرات صنعتی ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۳۱ میلیارد دلار بوده اما این رقم به ترتیب برای سال ۱۳۹۷، ۴۵ میلیارد دلار و برای سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۸۴.۵ ۵ میلیارد دلار برآورده شده هست. این در حالی هست که سرانه صادرات صنعتی در سال ۱۳۹۶، ۴۰۰ دلار بود و طبق هدف گذاری صورت گرفته سرانه صادرات صنعتی در سال ۱۳۹۷ معادل ۵۰۰ دلار می باشد و در سال ۱۴۰۰ نیز این رقم باید به ۹۴۰ دلار برسد.

درباره جذب سرمایه گذاری مستقیم بیگانه در بخش صنعت، در سال ۱۳۹۶ شاهد سرمایه گذاری ۲.۳ ۳ میلیارد دلاری بودیم اما حدس برای سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۳ میلیارد دلار هست و طبق برآوردهای صورت گرفته، این سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ به ۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

طبق اطلاعاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار ایسنا قرار گرفته هست، ظرفیت کل سرمایه گذاری بیگانه در بخش صنعت، معدن و تجارت تا انتهاء مردادماه سال جاری معادل ۵۸۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده که در مقایسه با رقم یک میلیارد و ۸۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلاری مدت همانند پارسال با افت ۶۸.۳

درباره اشتغال صنعتی و صنوف تولیدی و معدن نیز باید افزود که بر طبق برنامه اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هدف گذاری برای سال جاری معادل ۳.۸ ۸ میلیون نفر هست و این میزان اشتغال در سال ۱۴۰۰، چهار میلیون نفر حدس شده هست. این در حالی هست که صنعت و صنوف تولیدی و معدن در سال گذشته ۳.۴

قسمت بخش خصوصی در اعتبار تولیدات بخش صنعت در سال ۱۳۹۶، ۷۲ درصد بود که به ترتیب این قسمت در سال ۱۳۹۷، ۸۵ درصد و در ۱۴۰۰، ۹۰ درصد حدس شده هست.

درباره اعتبار تولید ناخالص داخلی نیز باید طبق آمار ذی ربط اعلام نمود که در سال ۱۳۹۶ اعتبار تولید ناخالص داخلی ۲۰۹۵ هزار میلیارد ریال به نرخ ثابت سال ۱۳۸۳ بوده هست که در سال ۱۳۹۷ هدف گذاری ۲۲۵۶ هزار میلیارد ریالی و در سال ۱۴۰۰ تخمین ارزشی ۳۰۷۸ هزار میلیارد ریالی موردنظر قرار گرفته هست.

جدول ذی ربط به اغراض اندکی بخش صنعت، در سال ۱۳۹۷ و سال ۱۴۰۰ و نیز وضع سال گذشته که به طور مخصوص در اختیار ایسنا قرار گرفته، در ذیل آمده هست.

انتهای پیام