احمد صفری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برخی حاشیه‌سازی‌ها علیه وزارت نفت گفت: آقای زنگنه همانطور که به شیخ الوزرا معروف است در طول سال‌های مسئولیت و وزارت، کار خود را به نحو احسن انجام داده است. وی اضافه کرد: این که چند نفر از پرسنل وزارت نفت مرتکب اشتباه شدند امری طبیعی […]

احمد صفری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برخی حاشیه‌سازی‌ها علیه وزارت نفت گفت: آقای زنگنه همانطور که به شیخ الوزرا معروف است در طول سال‌های مسئولیت و وزارت، کار خود را به نحو احسن انجام داده است.

وی اضافه کرد: این که چند نفر از پرسنل وزارت نفت مرتکب اشتباه شدند امری طبیعی است و در هر وزارتخانه ممکن است رخ دهد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه ذره بین انداختن روی وزارت نفت جای سوال دارد، یادآور شد: اگرچه در مجلس همیشه موافقان و مخالفانی وجود دارد اما کلیت مجلس رویکرد خوبی نسبت به وزیر نفت دارد.

انتهای پیام