دکتر حشمت الله عسگری در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا با اقرار به اینکه حذف صفرها عملا اتفاق افتاده و منحصرا از روی اسکناس ها حذف نشده، اظهار کرد: در بازار قشرهای متوسط ۶ صفر و قشر مرفه و یا فعالین بازار ۹ صفر از واحد پولی ریال را حذف کردند.   وی با اشاره […]

دکتر حشمت الله عسگری در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا با اقرار به اینکه حذف صفرها عملا اتفاق افتاده و منحصرا از روی اسکناس ها حذف نشده، اظهار کرد: در بازار قشرهای متوسط ۶ صفر و قشر مرفه و یا فعالین بازار ۹ صفر از واحد پولی ریال را حذف کردند. 

 وی با اشاره به لزوم حذف رسمی صفرها اضافه کرد: ریال سال ها هست که دیگر کاربرد عملی چندانی در بازار ندارد به همین سبب واحدهای خرد ما دیگر موضوعیت ندارند بنابراین حذف صفرها باید قبل از این ها اتفاق می افتاد. 

 این اقتصاددان با اشاره به لزوم بعضی تحولات در این حوزه تصریح نمود: باید معیارها و اعشاری از واحد پولی را بازتعریف کنیم.  حذف صفرها زیادتر از نظر روانی و در بحث حسابداری و آسان سازی در فرآیند مراودات توان دارد موثر باشد وگرنه به خودی خود تاثیر اقتصادی آنچنانی نخواهد داشت. 

 معاون استاندار سمنان با بیان اینکه هر کدام از شهرستان های استان پتانسیل خاصی دارد، تصریح نمود: نمی شود و نباید برای همه شهرستان ها یک نسخه واحد پیچید باید برای هر شهرستان متناسب با ظرفیت های آن برنامه ریزی کرد. 

  باید برای هر منطقه و شهرستان پروژه هایی متناسب با ظرفیت ها و داشته های آن تشریح کرد نه اینکه اگر در منطقه ای ظرفیتی ایجاد گردید، دیگر منطقه های هم همان را مطالبه کنند. 

 این تحصیل کرده علم اقتصاد با بیان اینکه در علم اقتصاد مبحثی تحت عنوان گدایی همسایه وجود دارد، اضافه کرد: طبق علم اقتصاد رشد یک منطقه بدون توجه و نظرداشت به منطقه همسایه و همجوار آن پژوهشگر نمی شود به عبارتی زمانی یک منطقه از رشد پایدار برخوردار می شود که منطقه های همجوار آن نیز از مواهب رشد و توسعه برخوردار گردند.  به طور مثال سمنان مادامی به توسعه و رشد پایدار می رسد که دامغان به رشد برسد و دامغان در حالتی به رشد پایدار می رسد که شاهرود و سمنان به رشد برسد و…

چرا اقتصاد ایران همچنان با مشکلات جدی مواجه هست؟

وی در جواب به این سوال ایسنا که به چه سبب باوجود نگارش ده ها سند، برنامه و هدفگذاری های کلان، اقتصاد ما همچنان با مشکلات جدی مواجه هست و به توسعه پایدار نرسیده اظهار کرد: این که به چه سبب کشور و استان ها علی رغم داشتن سندهای و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت، چشم انداز افق ۱۴۰۴و علی رغم این که استان ها نیز سند آمایش و برنامه های بومی شده و برش های استانی دارند اما همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم احتیاج به واکاوی بیشتری دارد.

وی دنبال کرد: اعتقاد دارم استان سمنان در مسیر توسعه قرار گرفته و برخلاف جهت برنامه ها نیز حرکت نمی کند. البته در بعضی استان ها نبود هم گرایی با نظام طرحی وجود دارد اما در کمال خوشبختی در استان سمنان هم گرایی و هم راستایی با برنامه ها وجود دارد و این نکته امیدبخشی هست.  البته مشکلات جدی هم در این بخش وجود دارد؛ به صورت مثال بعضی بخش ها در استان پررنگ تر دیده شده و بعضی بخش ها اصلا دیده نشده و یا سندهای را متوازن به پیش نبردیم و یا کانون استان شرق به غرب تشریح شده هست.

عسگری اضافه کرد: اینکه محور استان شرق به غرب تشریح کردیم علت شده که نتوانیم از همه پتانسیل های استان برخوردار شویم بنابراین باید بیشتر از این ها به “شمال-جنوب “عسگری اضافه کرد: اینکه محور استان شرق به غرب تشریح کردیم علت شده که نتوانیم از همه پتانسیل های استان برخوردار شویم بنابراین باید بیشتر از این ها به “شمال-جنوب “استان توجه نماییم.

وی با اشاره به پیامدهای متاثر از تاکید بیشتر از حد به کانون غرب به شرق افزود: این نگرش علت شده که شهرهای استان و عمده ابزارها و راه های رابطه ای و… نیز در امتداد همین کانون شکل دریافت کنند، برای همین اگر کاروانسرایی در امتداد همین کانون وجود دارد در آن را گشودیم و اگر به فاصله ای از این کانون قرار گرفته به حال خود رها شده هست.

این دانش آموخته علم اقتصاد با بیان اینکه تقریبا به فاصله ۱۰ -۲۰ کیلومتر آن طرف تر از این کانون به حال خود رها شده، دنبال کرد: متاسفانه حتی شناخت ما و حتی مردم از چندین کیلومتر آنطرف تر از این کانون نیز بیسار ناچیز هست.

وی از کویر به عنوان یک ثروت و سرمایه اسم برد و افزود: متاسفانه همین تشریح کانون غرب به شرق علت شده که به ظرفیت های کویر کمتر توجه شود و حتی معادنی نیز که مورد استفاده قرار گرفته عموما در حاشیه همین کانون هست و در حوزه دامپروری و دیگر حوزه ها نیز تقریبا وضع به همینطور هست.

  عسگری، یکی از مشکلات و دلایل توسعه نیافتن بهره برداری های معدنی در استان را همین رویکرد غربی-شرقی، بررسی و تصریح نمود: پراکنش معادن در استان وسیع و وسیع هست.  محور شمال –جنوب نیز باید برای استان تشریح شود.  برنامه توسعه ای مبتنی بر کانون شمال جنوب نیز باید دیده شود چون که به سبب رویکرد صرف غربی-شرقی زیادی از زیرساخت ها در استان شکل نگرفته و به همین علت در حوزه های معدنی دستاوردها متناسب با ظرفیت ذخایر و داشته ها نیست.

وی با اقرار به اینکه به سبب همین رویکردها ما هنوز محیط حول مان را بدرستی نشناختیم اظهار کرد: در حوزه معدنی هنوز به اعماق ورود نکردیم و همه بهره برداری های ما در سطح اتفاق می افتد. در استان به بهره برداری از معادنی پرداختیم که در همین مسیر و کانون بوده حتی به بهره برداری از معادنی در مسیر پرداختیم که توجیه لازم را نداشته هست.

وی بر لزوم توجه به عمق در معادن تاکید و اظهار کرد: اصولا در معادن هرچه از عمق به بالا می آییم عیار عناصر معدنی نیز کمتر می شود و از همین رو بعضی بهره برداری ها توجیه اقتصادی نداشته هست.  ما نیازمند ورود علمی و آکادمیک در حوزه معدنی هستیم و البته زیادی از الزامات این ورود در برنامه ها و سندهای وجود دارد اما کمتر به آن توجه شده هست.

بعضی وظیفه ها بازار سرمایه به بازار پول جابه جا شده

وی با بیان اینکه ما نیازمند واکاوی اقتصادی بیشتری هستیم، اظهار کرد: حقیقت این هست که ۴۰ سال از انقلاب با شکوه اسلامی می گذرد و مسئولان زیادی آمده و رفته اند و امروز ما خوب یا بد در این نقطه فعلی هستیم بنابراین باید با نگاه به جلو و البته نیم نگاهی به گذشته حرکت کنیم چون که برای اینکه به پیش برویم باید ضمن واکاوی وضع امروز به تجربیات گذشته نیز نیم نگاهی بیاندازیم تا مسیر آینده را هموارتر کنیم.

معاون اقتصادی استاندار سمنان در جواب به پرسشی در مورد مشکلات فعالین اقتصادی در حوزه نقدینگی و سرمایه در گردش اظهار کرد: در حوزه تامین مالی باید در کنار بازار پولی، بازار سرمایه را نیز فعال کنیم. متاسفانه در کشور ما بعضی وظیفه ها بازار سرمایه به بازار پول جابه جا شده و همین بعضی مشکلات در این بخش ایجاد نموده هست که باید اصلاح گردند. علاوه بر این همزمان باید به بازارهای”آتی” علاوه بر این همزمان باید به بازارهای”آتی” نیز توجه شود که متاسفانه در این بخش نیز توفیقی نداشته ایم.

معاون سازگاری امور اقتصادی و توسعه مراجع استانداری سمنان از بورس مشابه یکی از مصادیق بازار سرمایه اسم برد و اظهار کرد: باید به توسعه و تقویت این بخش ها توجه بیشتری شود.

 مرخصی بی بازگشت در دهه ۶۰ 

وی در جواب به این سوال که شما در یکی از اظهار کرد وگوها از  نبود اندیشه تولیدی در دوران پساجنگ به عنوان یکی از مشکلاتی که پیامدهایی برای کشور بهمراه داشته حرف گفته اید بررسی شما از استمرار و چرایی آن چیست اظهار کرد: ما در دوران پس از جنگ به اصطلاح به مرخصی رفتیم و تصور کردیم که جنگ انتهاء یافته هست.

وی با بیان اینکه ما به مرخصی بی بازگشتی رفتیم اضافه کرد: حقیقت این هست که سیکل بیکاران امروز حاصل همان دهه ۶۰ هست.

وی با بیان اینکه در دهه ۶۰ ما با ۹ میلیون واقعه ولادت مواجه بودیم تصریح نمود: در دهه های ۳۰ و ۴۰ ما چهار میلیون ولادت داشتیم که باید در دهه ۶۰ به بازار کار وارد می گردیدند و متولدین دهه ۶۰ نیز باید دهه های ۸۰ و ۹۰ به این بازار وارد می گردیدند بنابراین از آنجا که ما تمهیدی برای این با اهمیت نیندیشیدیم من چند سال پیش، از آن تعبیر به مرخصی بی برگشت کردم.  برخی سیاست های ما در فاصله بین دهه ۶۰ و الان تماما بالعکس و مغایر با هم می باشند و واضح هست که این پارادوکس در جایی خود را نشان خواهد داد.

وی از بزرگ شدن دولت در این بازه زمانی به عنوان یکی دیگر از مشکلات امروز اسم برد و اظهار کرد: همین سیاست بزرگترشدن دولت باعث گردید که سفره های ما دولتی گردید و همه نان خور دولت گردیدیم و همزمان بخش خصوصی ما هم ماهیتی دولتی پیدا نمود.

این تحصیلکرده اقتصاد با بیان اینکه ما بدون مردم برای مردم فکر کردیم دنبال کرد: ما امروز احتیاج بیشتری به اندیشه و تاملاتی از این دست داریم.

انتهای پیام