به گزارش خبرنما,مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: در راستای گاز رسانی به صنایع و واحد های تولیدی وفق تصویب نامه شورای محترم اقتصاد با توجه به آخرین لیست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ارسالی از مدیریت گاز رسانی، شرکت گاز استان ن بوشهر تا کنون گازرسانی به ۱۷۸ را انجام […]

 

 

 به گزارش خبرنما,مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: در راستای گاز رسانی به صنایع و واحد های تولیدی وفق تصویب نامه شورای محترم اقتصاد با توجه به آخرین لیست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ارسالی از مدیریت گاز رسانی، شرکت گاز استان ن بوشهر تا کنون گازرسانی به ۱۷۸ را انجام داده است.

  مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت:  پس از خوشه بندی صنایع مورد نظر جهت گاز رسانی، برنامه ریزی ها لازم انجام و با توجه به اینکه امکان اجرای خط اختصاصی برای ۱۹۲ واحد صنعتی میسر می باشد تاکنون ۱۷۸ واحد صنعتی با مصرف ۱۲/۵ میلیون لیتر سوخت در سال که معادل بیش از ۹۰ درصد تعهد این شرکت است گاز رسانی گردیده و ۱۴ واحد صنعتی دیگر در حال اجرای گازرسانی  می باشد.

 

رحمانی در پایان  افزود: با گاز رسانی به صنایع علاوه بر رونق و جهش تولید زمینه را برای جایگزینی سوخت پاک به‌جای سوخت‌های فسیلی فراهم کرده ایم که نقش مهمی در توسعه پایدار استان و انجام مسولیت اجتماعی دارد.