مرضیه قنبریان امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای استانداردسازی محصولات تولیدی استان، از ابتدای سال جاری ۴۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، پنج پروانه استاندارد تشویقی و دو پروانه استاندارد کارخانه‌ای در لرستان صادر شد. وی تصریح کرد: در کمیته‌های علائم، با ۱۵ مورد ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، ۲۱ مورد تعلیق […]

مرضیه قنبریان امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای استانداردسازی محصولات تولیدی استان، از ابتدای سال جاری ۴۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، پنج پروانه استاندارد تشویقی و دو پروانه استاندارد کارخانه‌ای در لرستان صادر شد.

وی تصریح کرد: در کمیته‌های علائم، با ۱۵ مورد ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، ۲۱ مورد تعلیق پروانه و ۱۰ مورد رفع تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری موافقت شد.

مدیرکل استاندارد لرستان خاطرنشان کرد: برای ۲۰ واحد تولیدی نیز گواهی‌نامه انطباق معیار مصرف انرژی صادر شد.

انتهای پیام