به گزارش خبرنما به نقل از پارسینه؛ بهاره کیان افشار در برنامه ای درباره اهمیت زیبایی چهره در بازیگری می‌گوید.  

به گزارش خبرنما به نقل از پارسینه؛ بهاره کیان افشار در برنامه ای درباره اهمیت زیبایی چهره در بازیگری می‌گوید.