وی اضافه کرد: در این جلسه رییس کل بانک مرکزی در ارتباط با کنسل پیمان سپاری های ارزی که بر طبق مصوبه سران سه قوه، بانک مرکزی در این زمینه تصمیم گیرنده است، به سبب شرایط اقتصادی حال حاضر و شرایطی که تحریم ها به وجود آورده است، با کنسل آن موافقت نکرد اما قرار […]

وی اضافه کرد: در این جلسه رییس کل بانک مرکزی در ارتباط با کنسل پیمان سپاری های ارزی که بر طبق مصوبه سران سه قوه، بانک مرکزی در این زمینه تصمیم گیرنده است، به سبب شرایط اقتصادی حال حاضر و شرایطی که تحریم ها به وجود آورده است، با کنسل آن موافقت نکرد اما قرار بر این شد پیش نویسی تهیه و به دولت عرضه گردد که این پیش نویس در اتاق بازرگانی نوشته می گردد.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح نمود: جلسه با رییس کل بانک مرکزی بسیار مفید برای جابه جایی نقطه نظرهای بخش خصوصی بود که تماما منعکس شد. در این جلسه خواسته اول بخش خصوصی، کنسل پیمان سپاری ارزی برای بنگاه های کوچک و متوسط بود که مطرح شد، اما با توصیفات رییس کل بانک مرکزی به نظر می آید فعلا موافقت با کنسل پیمان سپاری های ارزی صورت نگیرد؛ بنابراین پیشنهاد دیگری مبنی بر این که معافیت هایی مدنظر داشته گردد، عرضه شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بر طبق این پیشنهاد سر انجام قرار شد صادرات  زیر یک میلیون دلار معاف از پایبندی ارزی گردد و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی گردد که برای هزینه های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در برابر صادرات مدنظر داشته شد. علاوه بر این قرار شد که صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار دربردارنده معافیت ۳۰ درصدی گردد و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به فرایند قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به پایبندی ارزی می باشند.

انتهای پیام