خبرگزاری فارس: احمدعلی کیخا در گفت‌وگو با خبرنگار، در جواب به اینکه سبب افزایش نرخ لبنیات در چند ماه موخر چه بوده هست، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز موجب شد، لبنیات ایران در بازارهای جهانی قدرت رقابت بیشتری داشته باشد، در نتیجه فرصتی برای تولیدکنندگان گردید تا محصولاتشان را صادر کنند. وی اظهار کرد: افزایش […]

خبرگزاری فارس: احمدعلی کیخا در گفت‌وگو با خبرنگار، در جواب به اینکه سبب افزایش نرخ لبنیات در چند ماه موخر چه بوده هست، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز موجب شد، لبنیات ایران در بازارهای جهانی قدرت رقابت بیشتری داشته باشد، در نتیجه فرصتی برای تولیدکنندگان گردید تا محصولاتشان را صادر کنند.

وی اظهار کرد: افزایش صادرات و بالا رفتن درخواست ها موجب شد، نرخ داخل افزایش یابد.

ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس علاوه بر این دنبال کرد: سال‌های گذشته پایین بودن نرخ ارز هزینه پنهانی را برای تولیدکنندگان ایجاد نموده بود و قدرت رقابت را از آنان گرفته بود، اما حالا قدرت رقابت آنان با افزایش نرخ ارز زیادتر شده و گرایش به صادرات افزایش یافته هست.

دولت باید ظرفیت‌های تولید را افزایش دهد که در این صورت نرخ متعادل خواهد گردید. دولت باید از برنامه‌های تکلیفی برای تولیدکنندگان بپرهیزد.

وی با بیان اینکه از تولید صادرات‌محور پشتیبانی می‌کنیم، اظهار کرد: در حالتی که از تولید پشتیبانی گردد و نرخ تمام شده تولید پایین بیاید، نرخ فرآورده ها کشاورزی مثل لبنی هم کاهش خواهد یافت.