خبرآنلاین: شوخی حجت الاسلام روحانی با سیدعلی خمینی در نجف را ببینید.     در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید

خبرآنلاین: شوخی حجت الاسلام روحانی با سیدعلی خمینی در نجف را ببینید.

 

 

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید

شوخی روحانی با سیدعلی خمینی: دیگر نجفی شدی!