ایسنا درج کرد: یک مقام مسئول در سازمان امور اداری و استخدامی اظهار کرد: «شهردار تهران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود و باید تا ۲۶ آبان ماه ماه پست خود را ترک نماید. وی در شرایطی می‌توانست به فعالیت در شهرداری دنبال کند که جزء استثنائات قانون من جمله جانبازی بالای ۵۰ درصد باشد، […]

ایسنا درج کرد: یک مقام مسئول در سازمان امور اداری و استخدامی اظهار کرد: «شهردار تهران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود و باید تا ۲۶ آبان ماه ماه پست خود را ترک نماید. وی در شرایطی می‌توانست به فعالیت در شهرداری دنبال کند که جزء استثنائات قانون من جمله جانبازی بالای ۵۰ درصد باشد، در غیر این صورت ادامه فعالیت تخلف است.”

“شاه‌نظری – ریاست امور مدیریت شغل ها و نظام پرداخت‌های سازمان امور اداری و استخدامی – در گفت‌وگو با ایسنا در مورد جریان به‌کارگیری فرد بازنشسته در پست شهردار و حاشیه های که در مدت موخر در ارتباط با شهرداری تهران با توجه به لازم‌الاجرا بودن قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها مطرح است، تاکید کرد که ما از همان ابتدا صریحا اعلام نمودیم که بر طبق ضوابط، شهردار تهران نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها می‌شود.

بر این اساس با توجه به این که شهرداری یک موسسه عمومی غیر دولتی شمرده می‌شود، مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها می‌شود. در این حالت شهردار تهران یا شهردار سایر شهرها جزء استثنائات قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها نخواهند بود.

ریاست امور مدیریت شغل ها و نظام پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی اضافه کرد: با توجه به این که شهرداری جزء قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها است، شهردار تهران نیز اگر بازنشسته بوده و هیچکدام از شرایط ماندن را ندارد، باید پست خود را ترک نماید.

این مقام مسئول در سازمان امور اداری و استخدامی در ارتباط با این که اگر شهردار تهران عضو هیات علمی دانشگاه باشد، از این نظر می‌تواند مستثنی بوده و به فعالیت خود دنبال کند نیز تاکید کرد: به هیچ عنوان این چنین نیست و اعضای هیات علمی دانشگاه نیز جزوی از قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها بوده و این قانون مستثنی‌های خود را مشخص نموده است.