کریم خادمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ‌مشکلات و مسائل موجود در عرصه‌های منابع طبیعی کشور موجب ارائه سیاست‌ها و برنامه‌هایی همچون الگوهای جدید مدیریتی برای اجرا در این عرصه‌ها شده است. وی ادامه داد: یکی از این الگوها که تقریباً از دو دهه پیش در عرصه‌های مرتعی اعمال شده، واگذاری طرح‌های مرتع‌داری به […]

کریم خادمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ‌مشکلات و مسائل موجود در عرصه‌های منابع طبیعی کشور موجب ارائه سیاست‌ها و برنامه‌هایی همچون الگوهای جدید مدیریتی برای اجرا در این عرصه‌ها شده است.

وی ادامه داد: یکی از این الگوها که تقریباً از دو دهه پیش در عرصه‌های مرتعی اعمال شده، واگذاری طرح‌های مرتع‌داری به بهره‌برداران این‌گونه عرصه‌هاست.

خادمی اضافه کرد: این تجربه جدید ایجاب می‌کند که به منظور تداوم آن و یا رفع نواقص احتمالی، مورد بازنگری و ارزیابی مداوم یا مقطعی قرار گیرد.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان افزود: به نظر می‌رسد برای حفظ پایداری بوم‌شناسی مراتع اولویت شناخت شیوه‌های بهره‌برداری و میزان تأثیر آن‌ها در بهبود یا تخریب مراتع است. بخش مهمی از مراتع کشور در چارچوب نظام‌های سنتی بهره‌برداری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت شناخت دقیق این نظام‌ها در مدیریت و بهره‌برداری از مراتع امری ضروری است.

خادمی یادآور شد: در بهره‌برداری اصولی و پایدار مراتع مدیریت را باید تلفیقی از دو بعد بوم‌شناسی و اجتماعی دانست.

یک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: مدیریت و اجرای پروژه‌های اصلاح و احیا و به‌کارگیری اصول مرتع‌داری در صورتی امکان‌پذیر است که ارزش طبیعی و بوم‌شناختی مرتع در ارتباط با شرایط اجتماعی با تأکید بر سه عنصر انسان، دام و مرتع در واحدهای اقتصادی در نظر گرفته شود.

انتهای پیام