به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، طرح ملحق شدن یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستور کار نمایندگان قرار دارد. ..

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، طرح ملحق شدن یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

..