به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، این رقابت تنگاتنگ “سالومه زورابیشویلی”، سفیر پیشین فرانسه و وزیر امور خارجه پیشین گرجستان را که از پشتیبانی حزب حاکم “رؤیای گرجی” بهره مند هست، در برابر “گریگول واشادز”، به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، این رقابت تنگاتنگ “سالومه زورابیشویلی”، سفیر پیشین فرانسه و وزیر امور خارجه […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، این رقابت تنگاتنگ “سالومه زورابیشویلی”، سفیر پیشین فرانسه و وزیر امور خارجه پیشین گرجستان را که از پشتیبانی حزب حاکم “رؤیای گرجی” بهره مند هست، در برابر “گریگول واشادز”، به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، این رقابت تنگاتنگ “سالومه زورابیشویلی”، سفیر پیشین فرانسه و وزیر امور خارجه پیشین گرجستان را که از پشتیبانی حزب حاکم “رؤیای گرجی” بهره مند هست، در برابر “گریگول واشادز”، رهبر حزب اپوزیسیون و وزیر امور خارجه پیشین گرجستان قرار می دهد.

طبق نظرسنجی های صورت گرفته در آستانه این انتخابات این دو شانس تساوی برای برتری در انتخابات دارند.

در پی افزایش ناخشنودی های عمومی و مردمی از ناکامی دولت در راستای مبارزه با فقر، شانس برتری واشادز که از سوی جنبش متحد ملی میخائیل ساکاشویلی، ریاست جمهور پیشین در تبعید گرجستان و ۱۰ حزب اپوزیسیون دیگر پشتیبانی می گردد، افزایش یافته هست.

خبرگزاری فرانسه در گزارش خود درج کرد: واشادز دارای تعهد شده که اگر در انتخابات برنده گردد، کمپینی را برای برپایی انتخاب پارلمانی زودرس به راه اندازد.

هر دو نامزد با وعده های همانند کمپین خود را پیش بردند که بر نزدیک شدن هرچه زیادتر گرجستان به عضویت کامل در اتحادیه اروپا و ناتو تاکید دارد.

این انتخابات آخرین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری گرجستان هست چراکه این کشور حوزه دریای سیاه در پی اصلاحات جنجال برانگیز قانون بنیادی به یک مدل دولت پارلمانی در گذار هست.

تحلیف یک ریاست جمهور جدید راه را برای اجرای این قانون بنیادی جدید هموار خواهد ساخت و ریاست جمهور را به یک مقام عموما تشریفاتی مبدل خواهد کرد.

ریاست جمهور بعدی گرجستان در سال ۲۰۲۴ میلادی توسط یک کالج انتخاباتی که تشکیل شده از ۳۰۰ عضو هست، انتخاب خواهد گردید.

گیورگی مارگولاشویلی، ریاست جمهور در حال استعفا گرجستان از نامزدی در انتخابات برای دومین دوره پیاپی سر باز زد و تاکید داشت که تمایل ندارد نقشی را که کم رنگ و تشریفاتی شده، برعهده گیرد.

بیشتر از سه و نیم میلیون تن از مردم گرجستان واجد شرایط شرکت در این انتخابات می باشند که از سوی ناظران بین المللی از سازمان امنیت و مشارکت اروپا نظارت و کنترل خواهد گردید.

انتخابات در ساعت ۴ به وقت گرینوویچ شروع شده و در ساعت ۱۶ به وقت گرینوویچ انتهاء می یابد و انتظار می رود نتیجه های اولیه نیمه شب منتشر گردد.

انتهای پیام