به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از شبکه المیادین، روز جمعه سلسله نشست های بین المللی با محوریت تشکیل کمیته قانون بنیادی سوریه به میزبانی استفان دی میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه با کشورهای عضو “تیم کوچک” به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از شبکه المیادین، روز جمعه […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از شبکه المیادین، روز جمعه سلسله نشست های بین المللی با محوریت تشکیل کمیته قانون بنیادی سوریه به میزبانی استفان دی میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه با کشورهای عضو “تیم کوچک” به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از شبکه المیادین، روز جمعه سلسله نشست های بین المللی با محوریت تشکیل کمیته قانون بنیادی سوریه به میزبانی استفان دی میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه با کشورهای عضو “تیم کوچک” بدون دستیابی به توافق پایانی به پایان رسید اما در اعلامیه عرضه شده از سوی هفت کشور به استفان دی میستورا اصول کلی این گروه یا شروط آنان طرح شده هست.

من جمله این شروط قطع کامل ارتباطات دولت سوریه با ایران و نیز منوط کردن عرضه هرگونه کمک به روند بازسازی سوریه در منطقه های تحت مدیریت دولت در صورت واقع شدن تغییر حقیقی هست. از شرط دوم این چنین برداشت می گردد که این گروه از آینده سورریه در منطقه های به صورت مجزا در سوریه حرف می زند به طوریکه مناطقی را تحت مدیریت دولت و یک منطقه را “آزاد شده” از شرط دوم این چنین برداشت می گردد که این گروه از آینده سورریه در منطقه های به صورت مجزا در سوریه حرف می زند به طوریکه مناطقی را تحت مدیریت دولت و یک منطقه را “آزاد شده” خوانده هست.

در اطلاعیه طرح شده که از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، عربستان، اردن و مصر امضا شده مجموعه معیارها برای روند سیاسی سوریه تعیین شده من جمله اعطای اختیارهایی کامل به نخست وزیری و ریاست جمهوری اختیاری در تعیین نخست وزیر یا وزیران کابینه نخواهد داشت و تشکیل کمیته قانون بنیادی گامی با اهمیت در منازعه اصلاحات قانون بنیادی می باشد اما باید تحت نظارت سازمان ملل باشد.

این اعلامیه یا اطلاعیه تهدیدی را دوباره در راستای اتخاذ گام های ضروری برای ممانعت از ادعای استفاده از جنگ افزار های شیمیایی در سوریه مطرح نموده و روند برگرداندن آوارگان را تنها به سازمان ملل منحصر کرده هست.

این گروهش در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸ سندی را به استفان دی میستورا عرضه کرد که دربردارنده طرح نقشه راهی برای حل بحران سوریه بود اما در آن زمان از قطع کامل ارتباطات ایران و سوریه سخنی به میان نیاورده بود. متن کامل اطلاعیه بدین توصیف هست:

اصول تیم کوچک برای سوریه

متن کامل اطلاعیه بدین توصیف هست:اصول دومی نیز در این اطلاعیه آمده هست که دربردارنده خطوطی خطاب به اعضای تیم کوچک به علت سوریه هست که اغراض اعضای این گروه برای رعایت این اصول به صورت انفرادی یا جمعی را در برمی گیرد و به مشارکت بین اعضا و گروه های دیگر ذی ربط بویژه روسیه و نیز سازمان ملل و غیره منتج می گردد و سندی برای عموم نیست.

اصول حل درگیری ها در سوریه

أولا: مجموعه کلی اغراض سیاست ها و شروط ضروری ارتباطات طبیعی با دولت سوریه را دربرمی گیرد که متاثر از روند سیاسی بر طبق قطعنامه ۲۲۵۴ می گردد و اعضای گروه کوچک از دولت سوریه توقع دارند:

۱ –

۲ –

۳ – ۳ – روابطش را با دولت ایران و نمایندگان نظامی این کشور قطع نماید.

۴-

۵ – ۵ – شرایطی را برای آوارگان جهت برگشت مهیا کند که برگشت آنان داوطلبان و عزتمندانه و تحت نظارت سازمان ملل باشد.

۶ –

دوما: روند سیاسی باید تحت نظارت سازمان ملل بر طبق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت بوده و به اصلاحات قانون بنیادی و انتخابات تحت نظارت سازمان ملل منتج گردد و نظامی صلح طلب و عدالت کانون در چارچوب آشتی ملی حقیقی پژوهشگر گردد.

سوما: هرگونه کمک در بازسازی در منطقه های تحت مدیریت دولت سوریه در صورت نبود روند سیاسی معتبر که به تغییر و اصلاحات قانون بنیادی و انتخابات بینجامد و بر طبق خواسته های کشورهای اهداکننده مالی باشد، ممکن نخواهد بود.

چهارما: کمیته قانون بنیادی تحت نظارت سازمان ملل سازوکاری مناسب برای ارزیابی راه حل سیاسی هست اما باید تحت نظارت سازمان ملل بوده و تشکیل کمیته قانون بنیادی در اسرع وقت باشد.  

 پنجما: قدرت تمییز کمیته قانون بنیادی باید تحت اختیارات انحصاری سازمان ملل باشد و گروه کوچک سازمان ملل را ترغیب می کند تمامی گروه های سیاسی سوریه ای را وارد اجرای اصلاحات قانون بنیادی و انتخابات کند بویژه دولت سوریه و نمایندگان در شمال شرق این کشور و شخصیت های مخالف متمایل به تعهد به چاره ای با اصول این گروه.

ششم: شکست پایانی داعش و پشتیبانی از استقرار منطقه های آزاد شده از طرف ائتلاف بین المللی و شرکایش عناصر ضروری راه حل سیاسی در سوریه دانسته شده هست.

هشتم: گروه کوچک تمامی گام های ضروری را برای بازداشتن از استفاده از جنگ افزار شیمیایی به کار خواهد گرفت.

انتهای پیام