«احمد مازنی»، رییس سابق کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم تهران در مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص "علت شرکت نکردن رییس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی" گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی جمع و ترکیبی از اشخاصی است که گاهی حقوقی هستند و گاهی حقیقی. بعضی از این اشخاص […]

«احمد مازنی»، رییس سابق کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم تهران در مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص "علت شرکت نکردن رییس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی" گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی جمع و ترکیبی از اشخاصی است که گاهی حقوقی هستند و گاهی حقیقی. بعضی از این اشخاص که عضو حقوقی جلسه هستند در مقام اجرای وظایفشان به عنوان یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مباحثی را مطرح و گاهی هم از رعایت شئونات خارج می‌شدند.             

برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی شئونات را رعایت نمی کردند

مازنی در همین خصوص ادامه داد: آقای  رئیس جمهور که رئیس جلسه بود، تذکر می‌داد اما منطقی که این دوستان دارند می‌گویند ما عضو هیئت دولت نیستیم که آقای رئیس جمهور رئیس ما باشد و به ما بگوید چه بگوییم و چه نگوییم، آن چیزی که تشخیص می‌دهیم را می‌گوییم، ایشان جلسه را اداره کنند.

تذکرات رییس جمهور به اعضا شورای انقلاب فرهنگی منجر به عصبانیت دو طرفه می شد

او در ادامه بیان کرد: ضمن اینکه به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی حق می‌دهم، که  عضو دولت نیستند اما این حق را هم به رئیس جمهور می‌دهم که اگر اعضا خارج از موضوع صحبت کنند، آقای روحانی تذکر بدهند زیرا ایشان رییس جلسه هستنند. در این یک سالی که عضو حقوقی شورا بودم شاهد برخی از این موارد بودم، یعنی برخی خارج از موضوع جلسه صحبت می کردند که رئیس جمهور تذکر می‌داد و این موضوع منجر به عصبانیت دو طرفه می‌شد. گاهی هم از سر دغدغه‌ای که نسبت به وظایف شورا داشتند بحث هایی مطرح می‌شد که اعضا انتظار رسیدگی و پیگیری داشتند و این انتطار برآورده نمی‌شد و این موضوع منجر به بگو مگو می شد. 

رییس جمهور را در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی عصبانی می کردند

مازنی مطرح کرد: در نهایت شاهد بودم آقای رئیس جمهور را در جلسات عصبانی می کردند و این عصبانیت طبیعی بود؛ اما بروز عصبانیت به نظر من در جایگاه ریاست جمهوری و شورای عالی قابل انتظار نبود. بگو مگو ها در یکی از  جلسات شورای عالی فضای مجازی منجر به این شد که آقای رئیس جمهور بگوید در چنین شوراهایی اگر فلان عضو و فلان عضو باشند، دیگر شرکت نمی‌کنم.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتار مبادی آداب داشته باشند

او گفت: معتقدم در شورایی که فرهنگی‌ترین شورای کشور است باید فرهنگی ترین رفتار در آن حاکم باشد. اعضای شورای باید رفتار مبادی آداب داشته باشند زیرا از همین شورا، باید زمینه پرورش را فراهم کرد.

با ورود رهبری جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای لاریجانی تشکیل شد

مازنی مطرح کرد: بگو مگوهای اعضا و رییس جمهور منجر شد شورا چند ماهی تشکیل نشود اما با ورود مقام معظم رهبری، به ریاست آقای لاریجانی یک جلسه تشکیل شد و صحبت ها در آن جلسه اینگونه بود که بعضی از اعضا گفتند ما مسئله شخصی با آقای رئیس جمهور نداریم؛ تأکیدمان این است که جلسات برگزار و دستور جلسات رعایت شود، مصوبات هم ابلاغ شود و از آن طرف هم آقای رئیس جمهور به آنها پاسخ دادند که من ابلاغی، پیش خودم نگه نداشتم.

اجرایی شدن سند ۲۰۳۰ را، دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی می‌کند/ اگر اجرای سند۲۰۳۰در کشور دروغ باشد با مطرح کنندگان آن برخورد می شود

او گفت: یکی از بحث‌‌ها در جلسه شورای انقلاب فرهنگی این بود که سند ۲۰۳۰ در  کشور اجرا می‌شود، و سوال اعضا این بود که چرا اجرا می‌شود. آقای لاریجانی این بحث‌ را تا حدودی جمع کردند و گفتند اگر سند ۲۰۳۰ اجرا می‌‌شود یکی بیاید، بررسی کند و بگوید تا برخورد صورت گیرد و اگر  هم اجرا نمی‌شود با اینهایی که می‌‌گویند اجرا می‌شود، برخورد کنند. در همین خصوص آقای لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت مأموریت داد که به این موضوع رسیدگی کند.

رییس کمیسیون فرهنگی بیان کرد: بحث دوم این بود که برخی می گفتند مصوبات ابلاغ یا اجرا نمی‌شوند. دبیر خانه وظیفه‌اش این است که  رسیدگی کند و ببیند کدام مصوبه ابلاغ و اجرا نشده است. در پایان جلسه هم اظهار امیدواری شد که انشالله جلسات بعد با حضور خود  آقای رئیس  جمهور تشکیل شود. 

نباید همه در جریان بگو مگو های شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گرفتند

مازنی اظهار کرد: مسائل درون شورا نباید به بیرون کشیده می‌شد که همه مردم متوجه شوند، که در شورای عالی انقلاب فرهنگی بگو مگو وجود دارد. اگر اختلاف نظر مطرح شود، طبیعی است ولی در حدی که حالت تنش داشته باشد از آن جایگاه، انتظار نبود.

مردم تحمل دعوا و تنش ندارند

او بیان کرد: انتظارمان از آقای دکتر روحانی این است که انشالله جلسه بعدی را خودشان تشکیل دهند. از دوستان عضو شورا انتظار داریم که منزلت رئیس جمهوری که منتخب ملت و رئیس شورا است را حفظ کنند. ملت تاب و تحمل این دعوا‌ها و تنش ها را ندارند. مشکلات مردم در حوزه های مختلف از جمله فرهنگ نیازمند همدلی و هماهنگی و انسجام بین مسئولان بوده که از اعضای این شورا انتظار بیشتری است.

در یکسالی که در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم، آقای آقای آملی را ندیدم

او با بیان این جمله  که "طبق قانون اگر اقای رییس جمهور در جلسه حضور نداشته باشند نایب رییس اول ایشان موظف است ریاست جلسه را برعهده بگیرد" گفت:  اگر رئیس نباشد، نائب رئیس اول و بعد نائب رئیس دوم باید ریاست را برعهده بگیرد. در مجلس شاهد هستید وقتی رئیس  مجلس نیست نائب رئیس اول و دوم ریاست را برعهده دارند. در شورای عالی انقلاب فرهنگی ریاست با رئیس جمهور بوده و نائب رئیس اول رئیس مجلس  و نائب رئیس دوم رئیس قوه قضاییه است. متأسفانه در گذشته این دو نائب رئیس شرکت نمی‌کردند تا اگر آقای رئیس جمهور چند دقیقه دیر آمد جلسه شروع شود، البته گاهی آقای علی لاریجانی را می‌دیدیم اما آقای آیت‌الله آملی را در یک سال گذشته ندیدم. خوشبختانه رییس جدید قوه قضاییه، آقای رئیسی منظم در جلسات شرکت می‌کنند هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در شورای عالی فضای مجازی. 

امیدوارم جلسات بعد با ریاست خود آقای رئیس جمهور برگزار شود

مازنی در پایان گفت: اعضا درخواست کردند که روسای دو قوه منظم در جلسات شرکت و جلسه را آقای روحانی اداره کنند و اگر ایشان حضور نداشته باشند، طبیعی است نائب رئیس، جلسه را اداره کند. آقای رئیس جمهور یا خود دبیرخانه شورا و اعضا بر اساس آن اختلاف و مسائل پیش آمده به همان شیوه ادامه بدهند. امیدوارم جلسات بعدی با ریاست خود آقای رئیس جمهور برگزار شود.