«سعید شریعتی»، فعال سیاسی اصلاح طلب، در مورد اقدامات تخریبی صداوسیما علیه دولت به خبرنگار سیاسی برنا گفت: علی رغم اینکه همه تاکید می کنند که باید دولت را در مواقع بحران یاری کرد اما متاسفانه در بحرانی ترین شرایط کشور که بلای طبیعی، بلای سیاسی و اقتصادی و غیره همزمان اتفاق افتاده و به […]

«سعید شریعتی»، فعال سیاسی اصلاح طلب، در مورد اقدامات تخریبی صداوسیما علیه دولت به خبرنگار سیاسی برنا گفت: علی رغم اینکه همه تاکید می کنند که باید دولت را در مواقع بحران یاری کرد اما متاسفانه در بحرانی ترین شرایط کشور که بلای طبیعی، بلای سیاسی و اقتصادی و غیره همزمان اتفاق افتاده و به طور جدی، کیان کشور در معرض خطر است، متاسفانه رسانه ملی که باید نقش اصلی خود را ایفا کند، کماکان در پی تسویه حساب با دولت است. بنابراین اینگونه که رسانه ملی تیشه به ریشه بخش های نظام می زند فقط  مصداق بر شاخ نشستن و بن بریدن است. یقینا این دولت تغییر می کند و دولت دیگری بر سر کار می آید. این حجم از مشروعیت زدایی و هجمه و حمله به دولتی که از اطراف و اکناف تحت فشار است یا از روی جهالت و یا از روی عناد است.

او در مورد مرز میان نقد و تخریب و تفاوت آنها با یکدیگر نیز بیان کرد: بنده نقد و تخریب را از یکدیگر تفکیک نمی کنم.

او در مورد اینکه آیا به مرز میان نقد و تخریب در رسانه ملی توجه می شود یا خیر نیز بیان کرد: اگر بخواهیم صادقانه سخن بگوییم، باید دید در پشت صحنه این ماجراها چه کسانی عمل می کنند.  بنابراین باید نوعی نیت خوانی را دخیل دانست. زمانی که بخواهیم فردی را نقد کنیم در مورد خوبی های فرد نیز باید گفت. ابتدا رسانه ملی باید حسن نیت خود را نشان دهد و با حسن نیت هم  مشکلات و انتقادها را مطرح کند اما در کنار این ایرادات و انتقادات، راهکار و پیشنهادات نیز ارائه دهد. صداوسیما حسن نیت خود را ثابت نکرده و فقط در پی آن است که نقطه ضعف ها را برجسته کرده و در نهایت جنگ روانی علیه دولت راه بیندازد. بنابراین عملکرد صداوسیما نشان داده که نه تنها هیچ حسن نیتی وجود ندارد بلکه راهکار سازنده ای نیز ندارد. برای مثال از همه کارشناسانی که باعنوان کارشناس به صداوسیما می آیند و علیه دولت موضع می گیرند، اگر پرسیده شود که اگر شما جای رئیس جمهور و وزرا و غیره بودید چه راهکاری ارائه می کردید یقینا نمی توانند پاسخ درستی دهند.

او ادامه داد: بلایای طبیعی مثل سیل که خانه ها را ویران می کند قابل جبران است اما این سیلی که برخی به راه انداخته اند و در حالت جهت دادن به آن هستند و نهادهای کشور و نظام را با آن نابود می‌کنند، به سختی قابل جبران است. وقتی سرمایه اجتماعی یعنی نگاه اعتماد آمیز مردم به نهادها از بین برود سال های سال زمان نیاز است تا بازسازی شود و این ضربه ای است که رسانه ملی با اهداف خاصی در پیش گرفته است.