نماینده مردم خاش و نصرت آباد و میرجاوه و کورین در مجلس متذکر گردید: مقامهای عالی دولت و وزرا تنها به شهرهای و استان های بهره مند عزیمت می کنند و نسبت به امورات مردم نیازمند این استان کم توجه می باشند .عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دنبال کرد: تاحالا تذکرات پرشمار به دولت داده شده […]

نماینده مردم خاش و نصرت آباد و میرجاوه و کورین در مجلس متذکر گردید: مقامهای عالی دولت و وزرا تنها به شهرهای و استان های بهره مند عزیمت می کنند و نسبت به امورات مردم نیازمند این استان کم توجه می باشند .
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دنبال کرد: تاحالا تذکرات پرشمار به دولت داده شده که تیمی تخصصی از وزرای مؤثر دربردارنده وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل اداره بحران را برای بازدید و ارزیابی وضع مردم به این استان، اعزام کند، ولی به نظر می آید در دولت هیچ عزمی برای حل مشکل مردم ما وجود ندارد .
وی تاکید کرد: بحران خشکسالی در سیستان و بلوچستان بیداد می کند و شرایط بسیار سخت و سختی متاثر از خشکسالی در این منطقه به وجود آمده که با نابود شدن کشاورزی مردم، عدم فعالیت صحیح بازارچه های مرزی و گذرگاه های مرزی و نداشتن راه کار مناسب می طلبد در دولت نگاهی مخصوص برای حل مشکلات مردم شکل بگیرد .
نماینده مردم خاش در مجلس اظهار کرد: وضع نامناسب کشاورزی و دامپروری در منطقه وجود دارد و متاسفانه به سبب توجه نکردن وزارت جهاد کشاورزی به دامپروران و دامداران، کم بودن علوفه، یونجه، کنستانتره و عدم کمک های بلاعوض و کم بهره به کشاورزان و دامداران مشکلات متعددی برای مردم ایجاد شده هست .
کرد اظهار کرد: اگر عزیمت هیئت دولت و وزرای مؤثر به استان بلوچستان اتفاق نیافتد، بی شک جمعیت روستا های این استان به مرور زمان تخلیه می گردد و مردم برای اکتساب درآمد به کشور های خلیج فارس عزیمت می کنند، بنابراین این مبحث برای کشور ما با حجم های شگرف گردشگری، کشاورزی و معدن جای تامل دارد .