باشگاه خبرنگاران جوان: صادراتمحمد لاهوتی، ریاست کنفدراسیون صادرات در اظهار کرد و گویی با اشاره به ارزش افزایش ارزش پول ملی (ریال) گفته بود: مطمئنا افزایش و نوسانات بازار ارز ریشه در فشارهای متفاوت بیگانه و گاها داخلی داشته ست. وی اضافه کرد: سال های بسیاری هست که صادرکنندگان نسبت به تناسب تورم و قیمت […]

باشگاه خبرنگاران جوان: صادراتمحمد لاهوتی، ریاست کنفدراسیون صادرات در اظهار کرد و گویی با اشاره به ارزش افزایش ارزش پول ملی (ریال) گفته بود: مطمئنا افزایش و نوسانات بازار ارز ریشه در فشارهای متفاوت بیگانه و گاها داخلی داشته ست.

وی اضافه کرد: سال های بسیاری هست که صادرکنندگان نسبت به تناسب تورم و قیمت ارز تاکید داشته و برای تحقق آن کوشش کرده اند. همه ما می دانیم که مطمئنا قیمت های متفاوت دلار در ماه های گذشته حقیقی نبوده اند.