به دنبال وقوع زمین لرزه ۵.۱ ریشتری در دماوند و لرزش مناطقی از شهر تهران، ۵۲ سوله ورزشی الزهرا (س) شهرداری تهران آماده پذیرش شهروندان است. به گزارش خبرنما به نقل از ایرنا زلزله از به رزرگی ۵.۱ ریشتر به مرکزیت دماوند بامداد جمعه استان تهران را لرزاند. شدت زلزله به حدی بود که در […]

به دنبال وقوع زمین لرزه ۵.۱ ریشتری در دماوند و لرزش مناطقی از شهر تهران، ۵۲ سوله ورزشی الزهرا (س) شهرداری تهران آماده پذیرش شهروندان است.

به گزارش خبرنما به نقل از ایرنا زلزله از به رزرگی ۵.۱ ریشتر به مرکزیت دماوند بامداد جمعه استان تهران را لرزاند. شدت زلزله به حدی بود که در استان البرز نیز احساس شد.

اکنون مردم تهران و شهرستان های این استان از ترس بهدخیابا امده اند و در پارکها و خیابان ها حضور دارند.