به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت امور خارجه سوریه تمدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه دمشق را تبعیت این اتحادیه از آمریکا عنوان کرد. یک منبع در وزارت خارجه سوریه گفت: تصمیم اتحادیه اروپا در تمدید اقدامات جبری اعمالی علیه سوریه چیز عجیبی نیست بویژه اینکه این تصمیم […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت امور خارجه سوریه تمدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه دمشق را تبعیت این اتحادیه از آمریکا عنوان کرد.

یک منبع در وزارت خارجه سوریه گفت: تصمیم اتحادیه اروپا در تمدید اقدامات جبری اعمالی علیه سوریه چیز عجیبی نیست بویژه اینکه این تصمیم پس از اقدام آمریکا در این خصوص صورت می گیرد.

این منبع در عین حال تصمیم اتحادیه اروپا را نشانگر استقلال نداشتن این اتحادیه در تصمیم گیری عنوان کرد.

لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا روز پنج شنبه از تمدید تحریم ها علیه دمشق به مدت یک سال دیگر تا یکم ژوئن ۲۰۲۱ خبر داد.