به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران درج کرد: «هنوز یک عده مانده اند که باید از قطار انقلاب پیاده گردند؛ آنهایی که اعتقاد دارند ما به بن بست دست یافته ایم.» »این جمله که جدیدا آقای«محسن رفیق دوست» در اظهار کرد وگو با ایلنا بر زبان آورده، از جنبه […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران درج کرد: «هنوز یک عده مانده اند که باید از قطار انقلاب پیاده گردند؛ آنهایی که اعتقاد دارند ما به بن بست دست یافته ایم.»

»این جمله که جدیدا آقای«محسن رفیق دوست» در اظهار کرد وگو با ایلنا بر زبان آورده، از جنبه های گوناگون قابل تأمل هست. خاصه این که تنها ساعت هایی پس از ان ابراز شده که آقای احمد توکلی راه حل مشکلات را «گفت وگوی ملی» دانسته و در توضیح آن گفته هست: « اصل مبحث این هست که مسایل داخلی باید درست شود. عمدۀ مسایل ما داخلی هست و اظهار کرد وگوی ملی یکی از لوازم کار هست. یعنی اگر کمتر دعوا و بر سر اشتراکات گفت وگو کنیم، برای همه خوب تر و به سود کشور می باشد.»

»درست هنگامی که گمان می گردید اصولگرایان میانه و چهره هایی مثل احمد توکلی هم زبان با اصلاح طلبان و دیگر نیروهای سیاسی ایدۀ «گفت وگوی ملی» را برای خارج شدن از مشکلات، مفید و لکن لازم می دانند محسن رفیق دوست به میان آمد و سخنی اظهار کرد که انگار هم چنان بر طبل حذف و طرد می کوبد.

اما هنوز از ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ یک سال هم نگذشته که رییس جمهوری در سخنرانی خود بر پیاده نکردن اشخاص از قطار انقلاب اهتمام ورزید و اظهار کرد: «برخی را از قطار انقلاب پیاده کردیم که می توانستیم پیاده نکنیم و حالا باید همه را به این قطار دعوت نمود.»

»به بیان دیگر یک طرف معتقد هست «دیگران را به قطار دعوت کنیم» و طرف دیگر می گوید: «هنوز یک عده مانده اند که از قطار انقلاب پیاده گردند؛ آنهایی که اعتقاد دارند ما به بن بست دست یافته ایم.»

۱۷ »۱۷ سال پیش و در آذر ۱۳۸۰ و در شروع دورۀ دوم رئیس جمهوری سیدمحمد خاتمی، غلامعلی حداد عادل به عنوان رییس فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی به «همشهری ماه» اظهار کرد: «یک عده بدون بلیت سوار قطار اصلاحات شده اند.» » همین جمله تیتر آن گفت و گو هم گردید. دغدغۀ حداد اما این نبود که به چه سبب سوار قطار دوم خرداد می باشند. انگی به آنان بود که «بلیت» ندارید و چون خود نسبتی با اصلاحات نداشت، این سخن چندان جدی گرفته نشد و مهمتر این که بعضی از مسافران قطار اصلاحات و نه قطار انقلاب را بدون بلیت معرفی می کرد و خواستار پیاده شدن کسی هم نشد اما ۱۷ سال پس از ان، آقای رفیق دوست این تعبیر را دربارۀ «قطار انقلاب» به کار می برد.

او البته مشخص نمی کند که این سخن را از کدام جایگاه مطرح می کند؟ اگر خود مسافر هست چه طور توان دارد دیگر مسافران را بیرون اندازد و اگر خود را در زمره هدایت کنندگان می داند با چه عنوانی؟

وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سال ۶۲ و در دولت میرحسین موسوی و مأمور خریدهای نظامی از سوریه و لیبی و از فرماندهان و برنامه ریزان سپاه در دهۀ ۶۰، در دهۀ ۷۰ در بنیاد مستضعفان مسیولیت گرفت و بعد از واقعه ی پروندۀ پر سر و صدای برادرش (مرتضی رفیق دوست) و فاضل خداداد یک چند در سطح اول رسانه ها مطرح نبود. در سال های موخر نیز زیادتر به خاطره گویی مشغول بوده که در عرف سیاسی به منزلۀ بازنشستگی غیر رسمی تلقی می شود و در میان خاطرات متفاوت او خاطرۀ ذی ربط به یک مأمور دون پایۀ ساواک در قبل از انقلاب سر و صدای زیادی به پا کرد.

با این وجود نمی شود از گفته های موخر او ابراز حیرت نکرد زیرا:

– به این معنی که پیاده شدن شماری از مالک نظران و همراهان نه فقط مایۀ تأسف نیست که انگار یک پروژه بوده ولی کامل نشده و «هنوز یک عده مانده اند.» » کافی هست با سخن نقل شده از رییس جمهوری قیاس شود تا عمق فاصله را نشان دهد.

– – تا به حال گفت وگو از این بود که «خودشان پیاده شده اند.» » حالا اما از «پیاده کردن» هست.

– – شاید منظور او این باشد که «هر که می اندیشد ما به بن بست دست یافته ایم باید از قطار انقلاب پیاده شود.» » به عبارت دیگر بر «قطار انقلاب» اصرار ندارد لکن قصد دارد «بن بست» را نفی کند. این جمله را هم میتوان عکس العمل به راهکار «همه پرسی» دانست؛ حال آن که «همه پرسی» با ساز و کار تعبیه شده در قانون بنیادی آمده هست.

آقای رفیق دوست اما به این سوال جواب نمی دهد که مگر قطار با مسافر معنی پیدا نمی کند؟ آیا او قطار را تهی می پسندد؟

قیصر امین پور در شعر سرشناس خود سروده هست:

قطار می رود

تو می روی

تمام ایستگاه می رود

و من چقدر آسان ام

که سال های سال

منتظر تو کنارِ این قطارِ رفته، ایستاده ام

..

قطار به علت انسان هایی که می برد و می آورد و منتقل می کند موضوعیت دارد نه صرف رفتن آن.

– – امکان دارد وی بگوید مسافران را نمی گوید. هدایت کنندگان را می گوید اما این هدایت کنندگان دو گونه اند: یا منصوب مستقیم هدایت کنندۀ کلیدی قطارند که طبیعتا توان ندارند پیاده گردند یا منتخب مسافران (مردم). با این وصف چه کسانی و به چه سبب باید پیاده گردند؟ تنها اگر گمان کنند بن بست هست؟!

با این وصف چه کسانی و به چه سبب باید پیاده گردند؟ تنها اگر گمان کنند بن بست هست؟!از سه حال خارج نیست. یا خطاب او به شهروندان ناراضی هست که زیبنده نیست چون یادآور جمله سرشناس محمدرضاشاه در هتل رامسر در سال ۵۴ خورشیدی هست که هر که ناراضی هست، پاسپورت خود را بگیرد و از کشور خارج شود. با این که در آن زمان واقعا چنین امکانی فراهم بود و نرخ ارز و ویزا نخواستن زیادی از کشورها هم آن فرصت را می داد ولی باز این سخن نکوهش گردید و بر شاه، گران افتاد؛ چون که هیچ ایرانی ای را نمی شود از سرزمین خود راند؛ به صرف این که سیاست یا دولت یا حکومتی را نمی پسندد. قانون بنیادی جمهوری اسلامی نیز حتی در ازای تبعید در داخل کشور سخت گرفته چه رسد بیرون از ایران.

در حالت دوم او به اصلاح طلبان یا غیر اصلاح طلبان و فعالین سیاسی یا مدنی که بیرون از حکومت می باشند و پیشنهادهایی چون همه پرسی را مطرح می نمایند یا دربارۀ بن بست اخطار می دهند، می گوید این قطار به راه خود ادامه می دهد. شما اگر دلخور هستید پیاده شوید. اما نمی گوید از چه جایگاهی این سخن را می زند؟ مالکیت قطار؟ مهمتر این که مگر قرار نیست قطار همین مسافران را از نقطه ای به نقطه دیگر برساند. اگر پیاده گردند مأموریت قطار چه می شود؟

اگر پیاده گردند مأموریت قطار چه می شود؟فرض سوم اما محتمل تر و جدی تر هست. خطاب مشخص او شخص رییس جمهوری و دولت اند. اگر توان ندارید با همین وضع تازه اداره کنید پیاده شوید و این «پیاده شدن» اینجا به معنای کنار زدن سیاسیون و ورود نیروهای دیگر به صحنه هست و خطاب مشخص آن را باید شخص رییس جمهوری و دولتمردان دانست. نگاهی از بالا به پایین و به این معنی که شما مأمور تدارک اید نه زیادتر.

حاج محسن رفیق دوست قبل از انقلاب در میدان بارفروشان تهران مشغول به کار بود و روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ اتومبیل بلیزر حامل امام خمینی را از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا و در میان امواج مردم ارشاد کرد و بعدتر در عرصه های نظامی نقش آفرین بود و سالها است به فعالیت اقتصادی مشغول هست. در دهۀ ۶۰ و در دمشق، روزی که همراه نخست وزیر وقت با حافظ اسد دیدار کردند و وزیر ایرانی معرفی گردید، رییس جمهوری فقید سوریه به کنایه اظهار کرد من تا به حال ژنرالی به این کوچک اندامی ندیده بودم. همان فرمانده کوچک اندام و ریزنقش اما در کار تدارکات جنگ کارهایی کرد کارستان. منتها ارزش همۀ اینها به قطاری هست که مسافران را منتقل کند. از تهی کردن قطار چه فایده ای هست؟ این را اگر دیگران ندانند حاج محسن که باید نیک بداند؛ چون که به طور مستمر در کار خرید و سود و زیان بوده هست.»

انتهای پیام