به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، محمد اسلامی، دانش آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه دیترویت میشیگان آمریکا در مقطع کارشناسی، مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تولیدو اوهایو در مقطع کارشناسی ارشد و دارای مدرک MBA مدیریت جهانی هوانوردی از دانشگاه تهران هست. سوابق کاری مدیر پروژه و معاون اجرایی بخش عمران […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، محمد اسلامی، دانش آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه دیترویت میشیگان آمریکا در مقطع کارشناسی، مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تولیدو اوهایو در مقطع کارشناسی ارشد و دارای مدرک MBA مدیریت جهانی هوانوردی از دانشگاه تهران هست.

سوابق کاری

مدیر پروژه و معاون اجرایی بخش عمران بنیاد مستضعفان ۱۳۶۱-۱۳۶۲

مجری طرح های عمرانی مرزهای شرقی کشور کمیته انقلاب اسلامی ۱۳۶۳-۱۳۶۶

مسئول امور فنی و مهندسیکمیته انقلاب اسلامی

معاون فرمانده کل کمیته انقلاب اسلامی

معاون مهندسی و طرح های توسعهسازمان صنعت های دفاع بزرگ ۱۳۶۶-۱۳۷۴

مدیر عامل شرکت صنعت های هواپیماسازی ایران ۱۳۷۴-۱۳۸۲

 قائم مقام سازمان صنعت های هوا فضا ۱۳۸۲-۱۳۸۳

ریاست موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنعت های دفاعی ۱۳۸۳-۱۳۸۶

معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع ۱۳۸۶-۱۳۹۳

سوابق و تجارب همزمان

عضو شورای برنامه ریزی بنیاد مستضعفان به مدت سه سال

عضو ستاد مرزهای کشور ـ وزارت کشور به مدت چهار سال

عضو ستاد بحران کشور و کمیته دائمی سازمان پدافند غیرعامل از سال ۹۳ تا ۹۶

عضو کمیته فرعی کمیسیون کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها ـ دولت از سال ۹۳ تا ۹۶

عضو کمیته فرعی کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست ـ دولت از سال ۹۳ تا ۹۶

عضو شورای عالی هواپیمایی کشوری از سال ۸۸ تا ۹۶

عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از سال ۹۳ تا ۹۶

عضو کمیته ملی مبارزه با ریزگردها از سال ۹۳ تا ۹۶

عضو هیات امناء دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان از سال ۸۲ تا ۸۵

عضو گروه های مطالعاتی پژوهش کانون دوره های دکتری به عنوان استاد راهنما در دانشگاه عالی دفاع ملی از سال ۹۳ تا ۹۶

مدرس دانشگاه صنعتی صاحب اشتر

ریاست هیات مدیره شرکت ملی ساختمان منسوب به بنیاد مستضعفان از سال ۸۲ تا ۹۰

ریاست هیات مدیره شرکت عمران و مسکن ایران منسوب به بنیاد مشتصعفان از سال ۹۰ تا ۹۵

عضو انجمن هوافضای ایران

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

تشویق نامه ها

تشویق رهبر معظم انقلاب در چند نوبت

تقدیرنامه هایی از ریاست جمهوری اسلامی ایران در اوار متفاوت

تقدیرنامه از مسئولین و فرماندهان ارشد نظامی

تقدیرنامه های مکرر از وزیر دفاع در دوره های متفاوت

اکتساب رده مدیر نمونه ملی در چند سال پیاپی

اکتساب رده و تشویق نامه از جشنواره های خوارزمی و شهید رجایی

انتهای پیام