به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، قسمتی از سوابق تحصیلی و کاری فرهاد دژپسند، به عنوان گزینه ایده ای ریاست جمهور برای  سوابق تحصیلی فرهاد دژپسند ۱) دکتری اقتصاد گرایش اقتصاد بین الملل دوره عالی تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۸۱) ۲) کارشناسی ارشد برنامه ریزی سامانه های اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، قسمتی از سوابق تحصیلی و کاری فرهاد دژپسند، به عنوان گزینه ایده ای ریاست جمهور برای 

سوابق تحصیلی فرهاد دژپسند

۱) دکتری اقتصاد گرایش اقتصاد بین الملل دوره عالی تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۸۱)

۲) کارشناسی ارشد برنامه ریزی سامانه های اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۷۰)

۳) کارشناسی اقتصاد دیدگاهی از دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۶۶)

رساله های تحصیلی

۱٫ کارشناسی ارشد با عنوان “ارزیابی تاثیر سوبسید کود شیمیایی بر تولید چغندر قند

۲٫ دکتری با عنوان “عاملان موثر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر نقش شاخص های توسعه انسانی”

سوابق شغلی و اجرایی

دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ازآبان سال ۱۳۸۵ تاحالا

ریاست مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور از شهریور ۱۳۹۶ تا به حال

معاون امور اقتصادی و سازگاری سازمان برنامه و بودجه کشور از ۱۳۹۴ الی شهریور ۱۳۹۶

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی از مهر ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴

معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از شهریور سال ۱۳۸۴ تا آبان ماه سال ۱۳۸۵

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴

مشاور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه)

مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه)

مشاور معاونت امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه)

مدیرکل دفتر ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه)

معاون مدیرکل دفتر امور تعلیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه)

معاون برنامه ریزی و ارزیابی های اقتصادی سازمان بازرسی و نظارت بر نرخ توزیع کالا و خدمات

کارشناس دفاتر آموزش و پرورش و تعلیم عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه)

عضو جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، عضو شورای جهاددانشکده اقتصاد (۱۳۶۸ ـ ۱۳۶۵)

مدرس مدعو دانشگاه در دانشگاه های شهید بهشتی، علامه طباطبائی و دانشکده امور اقتصادی (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی) (از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۵)

مشاور امور اقتصادی رییس کل دیوان محاسبه های کشور از سال ۱۳۸۷ و عضو شورای مشاورین دیوان از آن سال تا سال ۱۳۹۲

سرپرست مرکز پژوهش ها و برنامه ریزی شهر تهران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹

مشاور برنامه ریزی و تامین مالی دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۹۶ تاحالا

انتهای پیام