خبرگزاری ایرنا: سخنگوی کاخ سفید برتری جمهوریخواهان بر سنای آمریکا را تبریک اظهار کرد و آن را شبی بزرگ برای دونالد ترامپ قرائت کرد. سارا هاکابی سندرز شامگاه سه شنبه به وقت محلی در اظهار کرد و گویی اظهار کرد: هر جایی که ریاست جمهوری برای تبلیغات انتخاباتی حضور یافت، کمک کرد که نامزدهای جمهوریخواهان […]

خبرگزاری ایرنا: سخنگوی کاخ سفید برتری جمهوریخواهان بر سنای آمریکا را تبریک اظهار کرد و آن را شبی بزرگ برای دونالد ترامپ قرائت کرد.

سارا هاکابی سندرز شامگاه سه شنبه به وقت محلی در اظهار کرد و گویی اظهار کرد: هر جایی که ریاست جمهوری برای تبلیغات انتخاباتی حضور یافت، کمک کرد که نامزدهای جمهوریخواهان به برتری برسند.

وی دنبال کرد: اگر مجلس نمایندگان در اختیار دمکرات ها قرار گیرد هم ریاست جمهوری همچنان کار با دمکرات ها و جمهوریخواهان را ادامه خواهد داد و شاهد موفقیت های دیگر در دو سال آینده مثل موفقیت هایی که در دو سال گذشته داشته ایم، می باشیم.

سخنگوی کاخ سفید در مورد سیاست های مهاجرتی ترامپ در صورت برتری دمکرات ها بر مجلس نمایندگان و هزینه بالای آن اظهار کرد: این مسئله برای امنیت مرزهای ما هست. ریاست جمهوری بر حل این مشکلی که کشور دارد، تمرکز کرده هست.

این سوژه ای نیست که ریاست جمهوری بخواهد در مورد آن شرمنده باشد. دمکرات ها باید با ریاست جمهوری برای حل این مسئله مشارکت کنند.