به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در این پرونده طبق گزارش بهمن ماه سال نود و شش بانک مرکزی و پس از آن با گزارشات وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، عده ای از عاملان با اهمیت و موثر در اخلال ارزی و تلاطم بازار، من جمله دو مجرم فوق شناسایی و دستگیر گردیدند و […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در این پرونده طبق گزارش بهمن ماه سال نود و شش بانک مرکزی و پس از آن با گزارشات وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، عده ای از عاملان با اهمیت و موثر در اخلال ارزی و تلاطم بازار، من جمله دو مجرم فوق شناسایی و دستگیر گردیدند و اگر چه متاسفانه از زمان اعلام بانک مرکزی و بازداشت فرزند وحید مظلومین به اسم محمد رضا مظلومین اعضای شبکه موفق شده بودند قسمتی از سندهای و مدارک گناه را معدوم یا پنهان نمایند معذلک با تحقیقات میدانی و تحقیق از جمعی از متهمین بازداشت شده مشخص گردید شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالین غیر قانونی بازار ارز و سکه بوده و با استفاده از حساب های بانکی دیگران از چندین پارسال تا زمان بازداشت فعالیت وسیع غیر قانونی و در مدت زمانی منحصرا گردش حساب دو تن از اقوام و کارمندان نامبرده مبلغ ۸/۲۱۹/۹۶۱/۸۸۱/۴۸۵ و ۳/۲۵۰/۵۵۱/۴۴۷/۲۷۸ ریال بوده و حسب سندهای و مدارک و تحقیقات به عمل امده از حساب بیشتر از ۴٠ نفر با تبانی با برخی از کارمندان بانک در جهت پوشش فعالیت غیر قانونی ارزی و سکه استفاده نموده اند.

مظلومین با وجود اینکه مجوز معامله سکه و ارز را نداشته هست با ایجاد یک گروه سازمان یافته بزرگ ترین شبکه اخلال ارزی و معامله بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمد اسماعیل قاسمی سرشناس به محمد سالم نیز یکی از اعضای این شبکه بوده هست و تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمی در این شبکه چهار هزار و هشتصد و سی و چهار میلیارد تومان بوده هست.

وحید مظلومین در این شبکه غیر قانونی حتی ملاحظه بانوان مسن در فامیل را نکرده و از حساب پیرزن هفتاد و یک ساله مبلغ سه هزار پانصد میلیارد ریال سوء استفاده نموده هست.

در ادامه تحقیقات مشخص گردید در شبکه وحید مظلومین صد و هفتاد هزار تراکنش مالی در قالب دویست و نود فقره حساب به مبلغ چهارده هزار میلیارد تومان بوده هست.

به گزارش خبرنما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، من جمله خصوصیت فعالیت مجرمانه این گروه رد و بدل کردن غیر حقیقی و تنها شفاهی نرخ ارز و سکه بوده هست که نقش بسزایی در افزایش نرخ داشته هست شبکه مظلومین با معامله عمده و کلان کاغذی و معاملات فردایی بازار ارز و سکه را ملتهب نموده و از کارهای غیر قانونی دیگر این شبکه خارج شدن مراجع مالی به طور غیر قانونی از کشور بوده هست.

وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی به اعدام و سایرین به حبس محکوم گردیدند و پرونده متعاقب اعتراض وکیلان محکومین به اعدام، به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه چهل و یک دیوان عالی با رسیدگی دادنامه صادره درباره متهمین به اعدام را ابرام و تایید نمود و پس از قطعیت حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی با رعایت تشریفات قانونی سحرگاه روز چهارشنبه به تاریخ ۲۳ آبان ماه ۹۷ حکم اعدام با حضور جمعی در تهران به فاز اجرا در آمد.

انتهای پیام