فاطمه سعیدی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که دولت امروز در عرصه اقتصادی دچار سردرگمی شده هست، اظهار کرد: مشکل کلیدی اقتصادی این روزهای جامعه ما این هست که هیچ کسی نمی داند چه رخدادی قرار هست بیفتد انگار دولت هم دچار سردرگمی شده هست. حالا دو وزارتخانه با اهمیت و […]

فاطمه سعیدی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که دولت امروز در عرصه اقتصادی دچار سردرگمی شده هست، اظهار کرد: مشکل کلیدی اقتصادی این روزهای جامعه ما این هست که هیچ کسی نمی داند چه رخدادی قرار هست بیفتد انگار دولت هم دچار سردرگمی شده هست. حالا دو وزارتخانه با اهمیت و حساس بدون وزیر اداره می گردند و روزانه گفت وگو هایی در مورد چند کناره گیری و چند استیضاح مطرح می شود.

وی اضافه کرد: از سویی دیگر هنوز قادر نبوده ایم در مراودات بین المللی تکلیف ملحق شدن به FATF را روشن کنیم.

نماینده تهران با بیان این که این مباحث تنها به دولت ذی ربط نمی توان، توضیح داد: باید خیلی واضح و روشن مردم را از شرایطی که در آن قرار داریم آگاه کنیم اگر بناست از مردم بخواهیم که دشواری این دوران را تحمل کنند باید با صداقت با آنان حرف بزنیم. نمی توان روزانه بگوییم هیچ مشکلی نداریم اما از آن طرف لحظه به لحظه نرخ ها عوض شود.

سعیدی با بیان این که زمزمه تغییر بعضی وزرا و استیضاح ها در جامعه شنیده می شود، دنبال کرد: اگر رییس جمهور قصد دارد تحولی اعمال کند معطلی بیشتر از این جایز نیست. متاسفانه نقدها به تیم اقتصادی دولت جدی گرفته نشد گرچه امروز دیر هست، اما دو مرتبه هم تغییر ضروری هست.

وی با تاکید بر این که در گام اول باید وزارتخانه های بدون وزیر تعیین تکلیف گردند، قدم بعدی را ترمیم کابینه و استفاد از همه حجم های کشور دانست و اظهار کرد: با وجودی که از ابتدا امیدواری هایی برای استفاده از زنان در دولت داده شد، اما هیچ زنی در میان وزرا نیست، امید داریم در ترمیم پیش رو به این حجم شگرف توجه شود.

انتهای پیام