به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بهمن ماه سال گذشته بود که مدیرکل وقت طرح های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد گزارشی از اجرای طرح انتصاب مولدهای خورشیدی در خانه خانوارهای تحت پشتیبانی باهدف کمک به معیشت آنان عرضه کرد. علیرضا رمضانی، مدیرکل پیشین طرح های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد با اشاره به […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بهمن ماه سال گذشته بود که مدیرکل وقت طرح های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد گزارشی از اجرای طرح انتصاب مولدهای خورشیدی در خانه خانوارهای تحت پشتیبانی باهدف کمک به معیشت آنان عرضه کرد. علیرضا رمضانی، مدیرکل پیشین طرح های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد با اشاره به سیاست توسعه انرژی های نو و مکلف شدن وزارت نیرو به خرید تضمینی ۲۰ ساله برق تولیدی از کسانی که از طریق مولدهای خورشیدی اقدام به تولید برق می کنند از انتصاب ۷۰۱ مولد خورشیدی در خانه مددجویان تحت پشتیبانی کمیته امداد اطلاع داد و بیان کرد که ۳۸۷ مولد خورشیدی دیگر نیز تا انتهاء سال ۹۶ در منازل مددجویان انتصاب می گردد.

آذر ماه سال گذشته پرویز فتاح، ریاست کمیته امداد نیز با اشاره به اجرای طرح پنل های خورشیدی به منظور ایجاد درآمد برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خاطرنشان کرده بود که در این طرح، وام هایی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومانی برای خرید پنل های خورشیدی به مددجویان عرضه شده و سر انجام بعد از تولید برق، نسبت به خرید آن از مددجویان اقدام می گردد.

این درحالیست که بنا بر گفته مدیرکل طرح های اقتصادی کمیته امداد نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی جدید منتج به پدید آمدن آثار و تنگناهایی در ادامه طرح مولدهای خورشیدی برای اشتغال مددجویان شده هست.

دکتر علی اکبر خادمی،  مدیرکل طرح های اقتصادی کمیته امداد  در اظهار کرد وگو با ایسنا، ضمن تعریف آخرین جزئیات طرح های اشتغال زایی کمیته امداد، اظهار کرد: زیادی از طرح های اشتغال زایی این نهاد به سبب افزایش نرخ دلار دچار مشکل شده اند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی جدید و تاثیر آن روی طرح های اشتغال زایی کمیته امداد نیز اظهار کرد: شرایط اقتصادی جدید مطمئنا بر روی این طرح ها تاثیر داشته اند به به صورتی که زیادی از طرح ها به سبب افزایش نرخ دلار دچار مشکل شده اند. طرح مولدهای خورشیدی کمیته امداد تقریبا به سبب عدم توجیه فنی و اقتصادی راکد شده هست.

خادمی از ایجاد ۱۳۶ هزار طرح اشتغال در سال گذشته از سوی کمیته امداد اطلاع داد و اظهار کرد: از این تعداد طرح اشتغال، ۱۵۲ هزار مجال شغلی درکنار ۱۸ هزار مورد کاریابی ایجاد شده هست.

مدیرکل طرح های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی ضمن عرضه گزارش آخرین طرح های اشتغال زایی کمیته امداد در سال جاری نیز اظهار کرد: سال کنونی ۱۶ هزار طرح شغلی در کمیته امداد اجرا کردیم که ۱۸ هزار مجال شغلی از دل آن بیرون آمده هست.

انتهای پیام