ناظم دباغ در اظهار کرد وگو با ایسنا با بیان این که در حال حاضر در عراق، دولت موقت مستقر هست و حیدر العبادی رئیس آن را عهده دار است ، دنبال کرد: در همین چارچوب باید حیدرالعبادی در انتظار می ماند تا دولت  جدید عراق تشکیل گردد و پس از آن آن دولت درباره […]

ناظم دباغ در اظهار کرد وگو با ایسنا با بیان این که در حال حاضر در عراق، دولت موقت مستقر هست و حیدر العبادی رئیس آن را عهده دار است ، دنبال کرد: در همین چارچوب باید حیدرالعبادی در انتظار می ماند تا دولت  جدید عراق تشکیل گردد و پس از آن آن دولت درباره این مبحث تصمیم گیری می کرد .

وی با بیان این که مردم عراق و تشکیلات سیاسی این کشور ، طرفدار هیچ کس و کشوری که بر علیه ایران باشد، نیستند، افزود:  دولت اقلیم کردستان عراق نیز با توجه مورخ قدیمی روابطش با ایران  و علاوه بر این جغرافیای مشترک بر محافظت این ارتباطات قدیمی با ایران تاکید دارد و از دیگر سو ، ما کمک های جمهوری اسلامی ایران به مردم عراق و علاوه بر این کردستان را در مقطع ها حساس فراموش نمی کنیم.

وی علاوه بر این با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت ارتباطات ایران و منطقه اقلیم کردستان بالغ بر سه الی سه و نیم میلیارد دلار در سال هست تصریح نمود: منطقه اقلیم کردستان در رابطه با بحث تحریم های آمریکا در رابطه با ایران در چارچوب تصمیم دولت مرکزی عراق که قرار هست هفته های آینده تشکیل گردد، عمل خواهد کرد.

انتهای پیام