ستاد تنظیم بازار با توجه به لزوم تعجیل در ترخیص ۴ میلیون تن کالای اساسی موجود در بنادر در مورخ ۹۹/۱/۳۰ مصوبه‌ای صادر کرد. در این مصوبه آمده است: با توجه به دستور ریاست محترم جمهوری در خصوص تعجیل در ترخیص ۴ میلیون تن کالای اساسی موجود در بنادر (مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ […]

ستاد تنظیم بازار با توجه به لزوم تعجیل در ترخیص ۴ میلیون تن کالای اساسی موجود در بنادر در مورخ ۹۹/۱/۳۰ مصوبه‌ای صادر کرد. در این مصوبه آمده است:

با توجه به دستور ریاست محترم جمهوری در خصوص تعجیل در ترخیص ۴ میلیون تن کالای اساسی موجود در بنادر (مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان) و لزوم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عملیاتی شدن این موضوع تصمیمات ذیل در این خصوص اتخاذ شد:

مقرر گردید ترخیص ارز ذرت‌های رسوبی در گمرک جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی مطابق نامه مورخ ۹۹/۱/۲۳ که توسط قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی تأیید و ارسال شده است، بدون فوت وقت و با کمترین بروکراسی اداری اقدام شود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تأیید کد تخصیص ارز را به معنی در صف تأمین تلقی و تمام محموله‌های ذرت رسوب بنادر که کد تخصیص سیستمی دریافت کرده‌اند را ترخیص کند.

تمامی صاحبان محموله‌های ذرت رسوب بنادر که کد تخصیص دریافت نموده‌اند مکلفند حداکثر ظرف دو هفته نسبت به ترخیص محموله‌های ذرت از گمرکات کشور و توزیع در چارچوب مصوبه ابلاغی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم اقدام مؤثر از سوی دارندگان محموله‌های ذرت برای تخصیص کالا، اقدام قانونی با هماهنگی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار توسط دستگاه‌های مسؤول انجام خواهد شد.

 

منبع:گمرک ایران