مجیدرضا حریری در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: افزایش و کاهش نرخ دلار، نشانگر وجود ناپایداری در اقتصاد کشور هست، بنابراین ضروری هست که بانک مرکزی شیب نرخ دلار را مدیریت و از صعود آن جلوگیری کند؛ ضمن این که روند کاهشی نرخ آن را به نحو حتمی و ملایم دنبال کند تا در […]

مجیدرضا حریری در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: افزایش و کاهش نرخ دلار، نشانگر وجود ناپایداری در اقتصاد کشور هست، بنابراین ضروری هست که بانک مرکزی شیب نرخ دلار را مدیریت و از صعود آن جلوگیری کند؛ ضمن این که روند کاهشی نرخ آن را به نحو حتمی و ملایم دنبال کند تا در پی آن بتواند هیجانات بازار را کنترل کند.

وی اضافه کرد: دلیل کلیدی این ناپایداری ها و صعود و نزول ها در نرخ ارز به این سبب هست که ارز و نرخ آن در کشور ما زیادتر جنبه سیاسی داشته و پارامترهای اقتصادی چندان در آن دخیل نیستند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح نمود: در حال حاضر اندک اندک روند نزولی در نرخ ارز دیده می شود، چون که سفته بازان و و علاوه بر این دارندگان پس انداز خرد وادار شده اند ارز خود را به بازار ارائه کنند؛ بنابراین ارز روند نزولی در پیش گرفته هست.

انتهای پیام