ایسنا: به دنبال روند نزولی نرخ دلار در روزهای گذشته، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دلیل این نوسانات را مسئله های سیاسی می‌داند و معتقد هست که پارامترهای اقتصادی تاثیر چندانی در کاهش یا افزایش نرخ ارز ندارد. وی اضافه کرد: دلیل کلیدی این ناپایداری‌ها و صعود و نزول‌ها در نرخ ارز […]

ایسنا: به دنبال روند نزولی نرخ دلار در روزهای گذشته، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دلیل این نوسانات را مسئله های سیاسی می‌داند و معتقد هست که پارامترهای اقتصادی تاثیر چندانی در کاهش یا افزایش نرخ ارز ندارد.

وی اضافه کرد: دلیل کلیدی این ناپایداری‌ها و صعود و نزول‌ها در نرخ ارز به این‌ سبب هست که ارز و نرخ آن در کشور ما زیادتر جنبه سیاسی داشته و پارامترهای اقتصادی چندان در آن دخیل نیستند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح نمود: در حال حاضر اندک اندک روند نزولی در نرخ ارز دیده می‌شود، چون که سفته‌بازان و و علاوه بر این دارندگان پس‌انداز خرد وادار شده اند ارز خود را به بازار ارائه کنند؛ در نتیجه ارز روند نزولی در پیش گرفته هست.