وی اضافه کرد: نزدیکی دماوند به کلان شهر ۱۰ میلیون نفری تهران فرصتی را ایجاد می کند که بتوان سرمایه گذاری های مطلوبی در حوزه گردشگری این شهرستان انجام داد.مونسان در مورد صادرات صنعت های دستی اضافه کرد: در سال گذشته، بیشتر از ۲۸۰ میلیون دلار از مبادی گمرگی و ۲۵۰ میلیون دلار به طور […]

وی اضافه کرد: نزدیکی دماوند به کلان شهر ۱۰ میلیون نفری تهران فرصتی را ایجاد می کند که بتوان سرمایه گذاری های مطلوبی در حوزه گردشگری این شهرستان انجام داد.
مونسان در مورد صادرات صنعت های دستی اضافه کرد: در سال گذشته، بیشتر از ۲۸۰ میلیون دلار از مبادی گمرگی و ۲۵۰ میلیون دلار به طور چمدانی صادرات صنعت های دستی داشتیم و در مجموع، بیشتر از ۵۳۰ میلیون دلار در حوزه گردشگری صادرات انجام گردید.
وی دنبال کرد: بر طبق آخرین آمار سال کنونی نیز، بالغ بر ۱۰۷ میلیون دلار از مبادی گمرکی صادرات انجام شده که نسبت به مدت همانند سال گذشته رشد داشته هست و در شش ماه دوم سال این امر رشد بیشتری خواهد داشت که امید داریم صنعت های دستی کشور سال کنونی بتواند رشد قابل توجهی به ویژه در صادرات چمدانی داشته باشد.
معاون ریاست جمهور با بیان اینکه سال گذشته، پنج میلیون و ۳ هزار نفر گردشگر وارد کشور گردید، اضافه کرد: در سال جاری ربیش از سه میلیون گردشگر وارد کشور شده هست و امید داریم رشد قابل توجهی در صادرات چمدانی دارا باشیم و روند روبه رشد صادرات ادامه خواهد داشت.
مرجع: فارس