به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا،سازمان جهانی گردشگری (WTO) آمارهای مربوط به گردشگری ایران اعم از گردشگران ورودی و خروجی، هزینه کرد و…. را از سال ۲۰۱۳ تا انتهاء ۲۰۱۷ بروز رسانی کرد. در این جدول از آمارهای گردشگری ایران که از سوی سازمان جهانی گردشگری منتشر گردیده و آخرین بار در ۹ ژانویه […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا،سازمان جهانی گردشگری (WTO) آمارهای مربوط به گردشگری ایران اعم از گردشگران ورودی و خروجی، هزینه کرد و…. را از سال ۲۰۱۳ تا انتهاء ۲۰۱۷ بروز رسانی کرد.

در این جدول از آمارهای گردشگری ایران که از سوی سازمان جهانی گردشگری منتشر گردیده و آخرین بار در ۹ ژانویه ۲۰۱۹ بروز رسانی شده هست، در برابر بعضی عنوان ها چون شمار گردشگران با اقامت بیشتر از یک شب و شمار گردشگران با اقامت کمتر از یک روز اطلاعاتی آورده نشده هست. علاوه بر این بعضی از اطلاعات مربوط به آمارهای سال ۲۰۱۷ نیز هنوز در این جدول وارد نشده هست (که جای تهی آنان با * مشخص شده است).

در زیر جدول منتشر گردیده مربوط به روند گردشگری ایران از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ را از نگاه آمار و اعداد رویت می کنید.

گردشگران ورودی به ایران ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷
مجموع گردشگران ورودی (هزار) ۴۷۶۹ ۴۹۶۸ ۵۲۳۷ ۴۹۴۲ ۴۸۶۷
ورود گردشگران بیگانه طبق منطقه (هزار)
آفریقا ۱۷ ۱۹ ۲۲ ۱۴ ۱۴
آمریکا ۷ ۹ ۱۱ ۱۳ ۱۲
شرق قاره آسیا و اقیانوسیه ۱۲۵ ۱۴۷ ۱۹۴ ۱۴۱ ۱۵۳
اروپا ۱۷۸۰ ۱۹۱۸ ۱۹۶۴ ۱۹۱۰ ۱۹۰۳
خاورمیانه ۱۹۷۷ ۱۹۸۳ ۲۰۷۳ ۱۷۰۳ ۱۵۲۹
جنوب قاره آسیا ۶۲۱ ۷۰۸ ۸۳۷ ۹۹۴ ۱۱۱۷
دیگر منطقه های طبقه بندی نشده ۲۴۴ ۱۸۴ ۱۳۶ ۱۶۷ ۱۳۹
ورود مسافران طبق اغراض گوناگون
تعطیلات، گردشگری و تفریحی * * * ۴۹۲۶ *
سفرهای تجاری * * * ۱۳۸۰ *
ورود طبق نوع ابزار نقلیه
هوایی ۱۲۵۳ ۱۵۱۸ ۱۶۶۴ ۱۶۱۶ ۱۶۲۹
دریایی ۲۸ ۲۹ ۲۶ ۲۸ ۲۸
زمینی ۳۴۸۸ ۳۴۲۰ ۳۵۴۷ ۳۲۹۸ ۳۲۱۰
راه آهن ۱ * * * *
جاده ۳۴۸۷ ۳۳۳۰ ۳۳۶۱ ۳۲۸۷۳۲۱۰
سایر * ۹۰ ۱۸۶ ۱۲ *
هزینه کرد گردشگران ورودی به ایران (میلیون دلار) ۳۳۰۶ ۴۱۹۷ ۴۷۷۱ ۳۹۱۴ *
هزینه های عزیمت ۳۰۵۱ ۳۸۴۱ ۴۳۸۸ ۳۷۱۳ *
هزینه های حمل و نقل ۲۵۲ ۳۵۶ ۳۸۳ ۲۰۱ *
گردشگران خروجی از ایران (هزار) * ۷۹۶۸ ۶۶۲۰ ۹۰۰۷ ۱۰۵۴۳
هزینه کرد گردشگران خروجی از ایران (میلیون دلار) ۹۴۶۴ ۱۰۱۳۰ ۹۶۵۸ ۹۸۹۳ *
هزینه های عزیمت ۸۸۳۹۹ ۹۴۵۲ ۸۹۹۲ ۹۴۳۷ *
هزینه های حمل و نقل ۶۲۵ ۶۷۸ ۶۶۶ ۴۵۶ *
هزینه کرد گردشگران خروجی طبق هدف عزیمت (میلیون دلار)
هزینه های شخصی ۷۳۶۴ ۷۸۷۱ ۷۰۵۲ ۷۸۴۹ *
هزینه های تجاری و حرفه ای ۱۴۷۵ ۱۵۸۱ ۱۹۴۰ ۱۵۸۷ *

آمارهای جزئی مربوط با سال ۲۰۱۸ نیز در چند ماهه نخست سال جاری میلادی انتشار می یابد اما بر پایه گزارش کلی سازمان جهانی گردشگری، شمار گردشگران بین المللی در سال ۲۰۱۸ با رشد ۶ درصدی به ۱.۴

انتهای پیام