مرتضی مبلغ در اظهار کرد وگو  با ایسنا، در بیان نقاط قوت و ناتوانی طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: استانی شدن انتخابات وقتی مفید هست که ساز و کار قانونی طراحی شده برای آن با اهدافی که برای استانی شدن انتخابات مدنظر داشته شده تطابق داشته باشد. وی دنبال کرد: زمانیکه […]

مرتضی مبلغ در اظهار کرد وگو  با ایسنا، در بیان نقاط قوت و ناتوانی طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: استانی شدن انتخابات وقتی مفید هست که ساز و کار قانونی طراحی شده برای آن با اهدافی که برای استانی شدن انتخابات مدنظر داشته شده تطابق داشته باشد.

وی دنبال کرد: زمانیکه می گوییم  می خواهیم انتخابات را استانی کنیم و باید در این راستا  وجه ملی اقدام ها و رویکردهای نمایندگان تقویت گردد و مجلس به شان شایسته تر قانون گذاری خودش بپردازد؛ طبیعی هست که باید  بتوانیم ساز و کار مناسب اجرایی شدن آن ایده ها را هم پیدا نماییم.

این فعال سیاسی اظهار کرد: ساز و کار اجرایی شدن استانی شدن انتخابات نیز  این هست که از محلی شدن انتخابات فاصله دریافت کنیم. اگر به طور مثال یک استان هشت  نماینده دارد این هشت نماینده به طور استانی انتخاب گردند یا اگر حتی بیست نماینده دارد، آنان هم به طور استانی انتخاب گردند.

مبلغ تعریف کرد: در حال حاضر نمایندگان این طرح را طوری پیش می برند که یک پای انتخابات در شهرستان هست؛ در این میان ساز و اقدامات تازه ای هم که در شرایط متمایز ایجاد می گردد، توان دارد در فضای کل استان مطلوب باشد. مطلوب بودن به این معنی هست که احزاب توان دارند فهرست استانی دارا باشند.

وی در جواب به این سوال که چه طور میتوان برای طرح استانی شدن انتخابات ساز و کار جدی فراهم کرد، اظهار کرد: من فکر می کنم  حزبی شدن انتخابات یکی از راه حل هایی هست که باید دنبال گردد؛ چراکه در انتخابات یک خلاء بسیار بنیادی و مبنایی وجود دارد و آن  عدم وجود  نسبت قانونی یا ارگانی انتخابات با احزاب هست.

وی علاوه بر این یادآور گردید: گمان کنید که قانون انتخابات ما حزبی گردد به این معنی که حزب سهمیه قابل ملاحظه و تقریبا بزرگی از نمایندگان را در اثر فهرست های انتخاباتی احزاب داشته باشد؛ چون احزاب امری  پایدار و دائمی می باشند، نیروهایی که معرفی می کنند شایسته و با ارزش می باشند.

مبلغ اظهار کرد: با حزبی شدن انتخابات احزاب هم اهتمام می کنند شایستگی بیشتری از خود را به منصه ظهور بگذارند؛ در نتیجه یک رویکرد ملی تر و سازنده تر پیش گرفته می گردد. در این صورت هست که هم جنبه منطقه ای و هم جنبه ملی در انتخابات تامین می گردد.

انتهای پیام

خبرنگار: صدف صمیمی

دبیر: لیلا چرمچیان