حشمت الله فلاحت پیشه در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای مناسباتی بیگانه را به تناسب شرایط تحریمی شکل داده هست و در پی آن چند اقدام خوب را توجه دارد. البته از آنجایی که آمریکا، ایران را تحریم کرده هست این گمان امکان دارد به وجود آید که مشکلی […]

حشمت الله فلاحت پیشه در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای مناسباتی بیگانه را به تناسب شرایط تحریمی شکل داده هست و در پی آن چند اقدام خوب را توجه دارد.

البته از آنجایی که آمریکا، ایران را تحریم کرده هست این گمان امکان دارد به وجود آید که مشکلی برای این اشخاص به وجود می آید حال این که سازوکارهای اجرایی به شکلی مدنظر داشته شده که سرمایه گذاران در ایران مربوط با تجارت برای آمد و گردید به کشورمان مشکل نداشته باشند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: سازوکارهایی اجرایی می گردد که هیچ نوع مشکلی برای این اشخاص از ناحیه تحریم های آمریکا به وجود نیاید. این مناسبات در زمینه آسان سازی و تعدیل مقررات سجلی مربوط به افرادی هست که با ایران در حوزه سرمایه گذاری رابطه داشته و قصد دارند در حوزه های بیگانه هم تجارت کنند. این کارهای انجام می گردد تا آنان تحت تحریم آمریکا قرار نگرفته و به سادگی با ایران کار کنند.

فلاحت پیشه تاکید کرد: به همه اتباع بیگانه که بخواهند سرمایه گذاری زیادتر از ۲۵ هزار دلار در ایران دارا باشند این اطمینان را می دهیم که از ناحیه قوانین ایران به شکلی مشی گردد که آنان مشکلی به سبب سیاست های تحریمی آمریکا نداشته باشند و بتوانند به سادگی فعالیت های خود را دنبال کردند.

انتهای پیام