علی ساری در اظهار کرد وگو با ایسنا در مورد اینکه اگر هر دستگاه نام های بازنشستگان و تغییر وضع آنان را منتشر کند به تا چه اندازه توان دارد در شفافیت اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان موثر باشد؟ اظهار کرد: این مبحث صددرصد توان دارد گام مثبتی باشد. مردم هم از دولت و هم […]

علی ساری در اظهار کرد وگو با ایسنا در مورد اینکه اگر هر دستگاه نام های بازنشستگان و تغییر وضع آنان را منتشر کند به تا چه اندازه توان دارد در شفافیت اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان موثر باشد؟ اظهار کرد: این مبحث صددرصد توان دارد گام مثبتی باشد. مردم هم از دولت و هم از مجلس در این مورد توقع دارند. این مبحث برای نخستین بار در مجلس مطرح گردید. گرچه در این مورد از سوی دولت مقاومت می گردید و دوستانی از دولت اظهار می کردند کل بازنشسته های کشور در این حوزه ۵۰ نفر می باشند.

وی با تاکید بر اینکه «دولت باید برای شفافیت مبحث در اسرع وقت در راستای انتشار نام های بازنشستگان اقدام کند» تصریح نمود: جدیدا شنیده ام که یکی از دوستان بازنشسته بیان کرد درصد جانبازی من با افزایش سن من افزایش پیدا کرده البته من توان ندارم این مبحث را از نظر پزشکی تایید یا رد کنم پزشکان باید این مبحث را تایید یا رد کنند.

ساری با بیان اینکه «در بعضی از مورد ها شاهد این هستیم که بعضی به نحوی از انحا کوشش می نمایند که در جایگاه خود باقی بمانند» افزود: اگر این فهرست منتشر شود، گام مثبتی در جهت شفافیت می باشد. از من نماینده مجلس تا سایر مسئولین.

نماینده مردم اهواز در مجلس درخصوص اینکه انتشار این نام های به چه میزان توان دارد از بروز حاشیه و خبر ها دروغ جلوگیری کند؟ اظهار کرد: انتشار نام های توان دارد از بعضی مورد ها جلوگیری کند. خود ادارات دقیق ترین مرجع برای انتشار این نام های می باشند.

انتهای پیام