مظفر زیودار در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به تخریب ایستگاه‌های هیدرومتری در سیلاب فروردین‌ماه سال جاری شهرستان پل‌دختر، اظهار کرد: ساخت ایستگاه‌ ‌هیدرومتری (آب‌سنجی) رودخانه کشکان چم مهر شهرستان پل‌دختر که در خروجی این رودخانه و قبل از تلاقی با رودخانه سیمره واقع شده است. وی یادآور شد: کارفرمای این پروژه شرکت آب منطقه‌ای لرستان […]

مظفر زیودار در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به تخریب ایستگاه‌های هیدرومتری در سیلاب فروردین‌ماه سال جاری شهرستان پل‌دختر، اظهار کرد: ساخت ایستگاه‌ ‌هیدرومتری (آب‌سنجی) رودخانه کشکان چم مهر شهرستان پل‌دختر که در خروجی این رودخانه و قبل از تلاقی با رودخانه سیمره واقع شده است.

وی یادآور شد: کارفرمای این پروژه شرکت آب منطقه‌ای لرستان است که با ساخت این ایستگاه هیدرومتری، آمار اندازه‌گیری رودخانه کشکان دقیق‌تر می‌شود.

انتهای پیام