– اخبار بین الملل – به گزارش خبرنما به نقل از گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، 《زینب سلیمانی》 دختر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در گفتگو با شبکه خبری المیادین لبنان تاکید کرد: من هم از مریدان مکتب (شهادت و ظلم ستیزی) حاج قاسم هستم. وی با تاکید بر این نکته که او و پدرش اوقات […]

– اخبار بین الملل –

به گزارش خبرنما به نقل از گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، 《زینب سلیمانی》 دختر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در گفتگو با شبکه خبری المیادین لبنان تاکید کرد: من هم از مریدان مکتب (شهادت و ظلم ستیزی) حاج قاسم هستم.

وی با تاکید بر این نکته که او و پدرش اوقات زیادی را کنار یکدیگر سپری می کردند و از روابط عاطفی عمیقی میان یکدیگر برخوردار بودند، توضیح داد: پدرم به طور جدی نسبت به رفع مشکلات خانواده های شهداء دغدغه مند بود. او همیشه نگران این خانواده ها بود و من هم نقش میانجی را برای تسهیل مشکلات ایفا می کردم.

او ادامه داد: ایشان از هیبت و هوش خاصی در میدان نبرد برخوردار بودند.پدرم قلب مهربانی داشتند و به خاطر همین خصلت هم در موقعیت های مختلف دست پر و پیروز از میدان بیرون می آمدند.

دختر شهید سلیمانی ادامه داد: پدر من تنها یک فرمانده نظامی و سیاسی نبود که تنها دستور دهد، او فاتح قلب ها هم بود.

وی با اشاره به اینکه قبل از عملیات آمرلی از پدر ایشان شهید سلیمانی خواسته بود چند روز بیشتر نزد او و خانواده اش ماندگار شود، گفت: پدرم به ما گفتند که چگونه می توانم نزد شما بمانم در حالیکه جوانان مظلوم تحت محاصره در انتظار کمک من هستند؟!

در حال تکمیل …