به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سلمان خدادادی در برنامه «تیتر امشب» با مبحث چالش های صندوق های بازنشستگی، اظهار کرد: هر صندوق برای زمان های متفاوت برنامه ریزی دارد و صندوقی موفق هست که از جوانی برای دوران پیری اش فکر کند. وی اضافه کرد: یکی از اشکالات کار ما این هست که […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سلمان خدادادی در برنامه «تیتر امشب» با مبحث چالش های صندوق های بازنشستگی، اظهار کرد: هر صندوق برای زمان های متفاوت برنامه ریزی دارد و صندوقی موفق هست که از جوانی برای دوران پیری اش فکر کند.

وی اضافه کرد: یکی از اشکالات کار ما این هست که از ۱۸ صندوق، تنها یک صندوق از کمک دولتی استفاده نمی کند و مابقی ورشکسته می باشند و صندوق ها احتیاج دارند تا دولت ها کمک کنند.

ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه نگاه حاکمیت به صندوق ها به عنوان حق الناس نیست، اظهار کرد: صندوق تأمین اجتماعی مربوط به کارگران و حق الناس هست. مجلس در چند سال گذشته قوانینی به صندوق ها تحمیل کرده هست.

مجلس در چند سال گذشته قوانینی به صندوق ها تحمیل کرده هست. خدادادی با اشاره به تصویب قوانینی چون پایبندی پرداخت قسمت بیمه کارفرمایی دولت در بعضی مورد ها یا بازنشستگی پیش از موعد، اظهار کرد: در همه جای دنیا سن بازنشستگی را بالا می برند ولی ما به بازنشستگی پیش از موعد مجوز می دهیم و پنج سال سنوات ارفاقی در نظر می گیریم. مواردی داریم که سنشان به ۵۰ نمی رسد اما قصد دارند به طور پیش از موعد و با ۲۵ سال بازنشسته گردند.

وی با بیان اینکه یکی از اصولی ترین مورد ها مؤثر در پایداری حاکمیت، پایداری صندوق هاست، اظهار کرد: نگاه ما مقطعی هست و حاکمیتی و جامع نیست و یکی از اشکالات، دست اندازی مجلس هم هست. بنده حس خطر می کنم؛ صندوق تامین اجتماعی در فراروی خطر و در نقطه سربه سری هست.

این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از مشکلات صندوق ها، سوءمدیریت هست، اظهار کرد: تامین اجتماعی دوران خوب و پایداری در زمان زنده یاد نوربخش داشت اما پیش از آن هر سال یک مدیر تغییر کرده هست. روزانه گروه های متفاوت به مجلس می آیند که بیمه شان را سخت و زیان آور کنیم. صندوق ها آنطور نیستند که خودشان برای خودشان تصمیم دریافت کنند و گاها حیاط خلوت دولت ها بوده اند.

خدادادی با بیان اینکه شستا ۳۳ مواردی داریم که سنشان به ۵۰ نمی رسد اما قصد دارند به طور پیش از موعد و با ۲۵ سال بازنشسته گردند. ناتوانی مدیریتی و عدم ثبات دوران مدیریتی از اشکالات هست. علاوه بر این مداخله های دولت ها باید کم گردد.

انتهای پیام