به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی با معیت رییس شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی  کشور ضمن بازدید از مرکز کنترل فضای کشور از بخش های مانیتورینگ، مرکز کنترل پرواز هسته و اداره کل ارتباطات و ناوبری و بخش نگهدارى پرواز دیدن کرد و از نزدیک در جریان […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی با معیت رییس شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی  کشور ضمن بازدید از مرکز کنترل فضای کشور از بخش های مانیتورینگ، مرکز کنترل پرواز هسته و اداره کل ارتباطات و ناوبری و بخش نگهدارى پرواز دیدن کرد و از نزدیک در جریان نحوه مدیریت فضای ناوبری کشور قرار رفت.

بخش نگهدارى پرواز دربردارنده کنترل هواپیما، راه ها و فرودگاه های کشور هست.

انتهای پیام