به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، نیکوس آناستازیادس، ریاست جمهوری قبرس یونانی نشین اظهار کرد که اگر توافق وحدت دو مرتبه با قبرس ترک نشین به دست بیاید، یک دولت غیرمتمرکز برای روند صلح خوب تر هست. وی علاوه بر این اظهار کرد که اعطای اختیارات زیادتر به دو قبرس برای تصمیم گیری در […]

  به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، نیکوس آناستازیادس، ریاست جمهوری قبرس یونانی نشین اظهار کرد که اگر توافق وحدت دو مرتبه با قبرس ترک نشین به دست بیاید، یک دولت غیرمتمرکز برای روند صلح خوب تر هست.

وی علاوه بر این اظهار کرد که اعطای اختیارات زیادتر به دو قبرس برای تصمیم گیری در مسائل مشترک موجب کاهش نگرانی های قبرس ترک نشین در مورد تصمیم گیری انحصاری توسط دولت قبرس یونانی نشین می گردد.

ریاست جمهوری قبرس یونانی نشین علاوه بر این دیگربار تاکید کرد که پیشنهادش بر مبنای مدل فدرال دو منطقه ای با توجه به آن چیزی هست که روسای جمهوری پیشین نیز آن را خواستار بودند.

انتهای پیام