به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، تسای اینگ -ون، ریاست جمهوری تایوان بعد از انتهاء سفرش به آمریکای لاتین به کشورش برگشت. او در بدو ورود به کشورش بعد از این عزیمت ۹ روزه که در جریان آن به آمریکا نیز رفته بود، گفت: تایوان در برابر فشارها تعظیم […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، تسای اینگ -ون، ریاست جمهوری تایوان بعد از انتهاء سفرش به آمریکای لاتین به کشورش برگشت. او در بدو ورود به کشورش بعد از این عزیمت ۹ روزه که در جریان آن به آمریکا نیز رفته بود، گفت: تایوان در برابر فشارها تعظیم نخواهد کرد.

وی تصریح نمود که در جریان دیدار خود با سران کشورها تاکید کرده که تایوان در زمینه تحقق اعتبار هایی مثل آزادی و دموکراسی مصمم هست.

قبل از این ریاست جمهوری تایوان در صفحه توییتر خود در هنگام خارج شدن از آمریکا نوشته بود: دولت من به تحکیم تمامی ابعاد ضابطه های تایوان و آمریکا ادامه خواهد داد. این در حالی هست که بعد از سخنرانی سیاسی ریاست جمهوری تایوان در آمریکا، دولت ترامپ هرگونه تغییر را در رویکرد خود در مورد سیاست “چین واحد” این در حالی هست که بعد از سخنرانی سیاسی ریاست جمهوری تایوان در آمریکا، دولت ترامپ هرگونه تغییر را در رویکرد خود در مورد سیاست “چین واحد” تکذیب نمود.

انتهای پیام